cs:infrastruktura_ulozist

Infrastruktura úložišť

Úložiště využívá distribuovaného a hierarchického modelu. Distribuovaný model je reprezentován geograficky oddělenými datovými centry, umístěné v Plzni, Jihlavě a Brně. Tento model přináší výhodu výrazně vyšší odolnosti proti ztrátě dat způsobené poškozením médií, přírodní katastrofou nebo chybou uživatele či administrátora. Daší výhoda může spočívat v možnosti využít nejbližšího úložiště, se kterým bude komunikace nejrychlejší.

Hierarchický model (typu HSM – Hierarchical Storage Management) spočívá v tom, že méně často používaná data jsou odsouvána na levnější média s vyšší kapacitou, většinou pásky. Tímto je umožněno s danými náklady dosáhnout výrazně vyšší kapacity oproti čistě diskovému úložišti. Naproti tomu často používaná data budou uložena na velmi rychlých médiích (cache, rychlé disky), a tak budou k dispozici uživateli ve velmi krátkém čase.

Datová centra


Jihlava

Tier 1 je tvořen dvěma samostatnými diskovými poli DCS3700 s celkovým počtem 342 ks 3TiB SAS disků. Disky jsou rozděleny do 32x (8+2) + 2x (6+2) RAID6 skupin. Šest disků je konfigurováno jako spare disky. Celková čistá kapacita pole Tier1 je 804 TiB. Prostory Tier 2 jsou tvořeny jednak 7 ks MAID pole Promise Vess R2600fiD a dále páskovou knihovnou IBM TS3500. V MAID polích je instalováno celkem 734 ks 4TiB disků. Tyto disky jsou rozděleny 41 skupin RAID6 (16+2). V každém diskovém poli jsou 4 disky použity jako spare. Celkem je tedy k dispozici 648 datových disků o čisté kapacitě 2 496 TiB. Pásková knihovna TS3500 má 3.744 TiB využitelné kapacity.

Fotky datacentra


Brno

Tier 1 obsahuje dvě disková pole DCS3700 s kapacitou 4 TiB. Tier 2 je tvořen jednak 3 kusy MAID polí Proware EP-4643S, tak páskovou knihovnou IBM TS3500. Využitelná kapacita diskových polí MAID je 2116 TiB, respektive 3520 TiB v případě páskové knihovny.

Fotky datacentra

Poslední úprava: 16.07.2019 13:21