cs:navody:accounting:start

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
Následující verze
Předchozí verze
Poslední revize Obě strany příští revize
cs:navody:accounting:start [11.10.2019 14:50]
Lukáš Strnad
cs:navody:accounting:start [16.10.2019 10:07]
Mgr. Tomáš Hlava [Accounting - uživatel]
Řádek 16: Řádek 16:
  
 {{:​cs:​navody:​accounting:​account-startpage3.png?​700|}} {{:​cs:​navody:​accounting:​account-startpage3.png?​700|}}
-     * Základní tabulka ukazuje využití prostoru ​a jejich kvóty ​dle uložišť a svazků. +     * Základní tabulka ukazuje využití ​datového ​prostoru ​uživatele spolu s kvótami na jednotlivých zdrojích ​dle uložišť a svazků. 
-     ​* ​vybráním ​buňky **Site**, **VO** nebo **Volume**, dojde k filtrování výpisu dle vybrané položky. +     ​* ​Vybráním ​buňky **Site**, **VO** nebo **Volume**, dojde k filtrování výpisu dle vybrané položky. 
-     ​* ​ šipky v hlavičce tabulky umožňují zvolit pořadí výpisu. +     ​* ​Šipky v hlavičce tabulky umožňují zvolit pořadí výpisu. 
-     ​* ​ ​v ​pravém dolním rohu lze, pokud jsou asociované s uživatelem,​ kontrolovat servisní identity má obsahově shodnou stránku s běžným uživatelem.+     ​* ​pravém dolním rohu lze, pokud jsou asociované s uživatelem,​ kontrolovat servisní identity, která ​má obsahově shodnou stránku s běžným uživatelem.
      * ikonou grafu {{:​cs:​navody:​accounting:​graph_icon2.png?​20 |user/​resource detail}} nebo kliknutím na buňku **Graph** ve sloupečku Stored data se dostanete do grafického zobrazení o využití daného prostoru s možností detailnějšího grafického nebo tabulkového přehledu přes rok, měsíc či týden. viz.obr. níže.      * ikonou grafu {{:​cs:​navody:​accounting:​graph_icon2.png?​20 |user/​resource detail}} nebo kliknutím na buňku **Graph** ve sloupečku Stored data se dostanete do grafického zobrazení o využití daného prostoru s možností detailnějšího grafického nebo tabulkového přehledu přes rok, měsíc či týden. viz.obr. níže.
  
Řádek 33: Řádek 33:
  
 \\ \\
-=== základní stránka per User===+=== Stránka s informacemi o uživateli ​===
  
 {{:​cs:​navody:​accounting:​account-startpage1.png?​700|}} {{:​cs:​navody:​accounting:​account-startpage1.png?​700|}}
Řádek 45: Řádek 45:
      * rozbalovací nabídka **user selector** je přístupná pouze pro VO administrátory a zobrazuje využití prostoru členy VO v jejich správě.      * rozbalovací nabídka **user selector** je přístupná pouze pro VO administrátory a zobrazuje využití prostoru členy VO v jejich správě.
 \\ \\
-===základní stránka per VO=== +=== Stránka s informacemi o VO === 
-  * při přihlášení se objeví základní stránka ​per **User**která ​lze přepnout do zobrazení per **VO** v pravém horním rohu stránky+  * při přihlášení se objeví základní stránka ​o uživatelize které ​lze do zobrazení o VO ejít tlačítkem ​**Vo** v pravém horním rohu stránky
 {{:​cs:​navody:​accounting:​account-startpage2.png?​700|}} {{:​cs:​navody:​accounting:​account-startpage2.png?​700|}}
-  * rozbalovací nabídce select VO: lze listovat mezi administrátorovi přístupnými VO, jejichž je správcem +  * rozbalovací nabídce select VO: lze listovat mezi administrátorovi přístupnými VO, jejichž je správcem. 
-  * tři dolní buňky obsahují ​data k dané VO, které zobrazí detailní informace o administrátorech,​ uživatelích ​a servisních ​identitách.  +  * Buňky ve spodní části stránky ​obsahují ​seznamy administrátorů ​VO, členů ​a servisních ​identit s odkazy na detailní pohledy
-  * Servicní ​identita má obsahově shodnou stránku s běžným uživatelem,​ s tím, že v dolním pravé buňce jsou uživatelé ke kterým je asociována.+  * Servisní ​identita má obsahově shodnou stránku s běžným uživatelem,​ s tím, že v dolním pravé buňce jsou uživatelé ke kterým je asociována.
 \\ \\
 \\ \\
Poslední úprava: 16.10.2019 10:09