cs:navody:faq:start

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
Následující verze
Předchozí verze
cs:navody:faq:start [11.03.2019 14:43]
danecek@cesnet.cz
cs:navody:faq:start [25.07.2019 14:27]
lukasstrnad@cesnet.cz [Obecné otázky]
Řádek 88: Řádek 88:
  
 __Řešení:​__ __Řešení:​__
-Pro zjištění množství uložených dat můžete využít službu [[https://​accounting.du.cesnet.cz/​sign/​in|Accounting]].+Pro zjištění množství uložených dat můžete využít službu [[https://​accounting.du.cesnet.cz/​sign/​in|Accounting]]-[[:​cs:​navody:​accounting:​start|Návod]].
  
 ==== ownCloud ==== ==== ownCloud ====
Řádek 185: Řádek 185:
 # mount -o sec=krb5i,​proto=tcp,​port=2049,​intr storage-jihlava1-cerit.metacentrum.cz:/​ /​mnt/​storage-cerit # mount -o sec=krb5i,​proto=tcp,​port=2049,​intr storage-jihlava1-cerit.metacentrum.cz:/​ /​mnt/​storage-cerit
 # kswitch -p user@EINFRA # kswitch -p user@EINFRA
-# mount -o rw,​nfsvers=4,​hard,​intr,​sec=krb5i nfs.du1.cesnet.cz:​~/​ /​mnt/​storage-du1+# mount -o rw,​nfsvers=4,​hard,​intr,​sec=krb5i nfs.du4.cesnet.cz:​~/​ /​mnt/​storage-du4
 </​code>​ </​code>​
  
Řádek 197: Řádek 197:
 Pro případ připojení k úložišti v Ostravě by měl být v krb5.conf záznam pro [domain_realm] pro úložiště v Ostravě, obdobně pro další úložiště. Pro případ připojení k úložišti v Ostravě by měl být v krb5.conf záznam pro [domain_realm] pro úložiště v Ostravě, obdobně pro další úložiště.
 <​code>​.du4.cesnet.cz = EINFRA-SERVICES</​code>​ <​code>​.du4.cesnet.cz = EINFRA-SERVICES</​code>​
 +
 +=== Problém s připojením k NFS pomocí Kerberos lístku ===
 +__Popis problému:​__
 +Zkouším se připojit k úložišti pomocí NFS, avšak dostávám chybové hlášení.
 +<​code>​mount.nfs:​ Network is unreachable</​code>​
 +
 +__Řešení:​__
 +Problém je způsoben neběžící službou **rpc-gssd**,​ pokud se podíváte na status služby:
 +<​code>​systemctl status rpc-gssd</​code>​
 +Dostanete následující výpis:
 +
 +<​code>​Condition:​ start condition failed at Thu 2018-05-06 06:12:22 CET; 20s ago
 +           ​└─ ConditionPathExists=/​etc/​krb5.keytab was not met</​code>​
 +
 +Řešením může být tedy například to, že vytvoříte prázdný soubor v /etc pomocí následujícího příkazu:
 +<​code>​touch /​etc/​krb5.keytab</​code>​
 +
 +Následně stačí službu **rpc-gssd** restartovat a znovu provést mount.
  
 ==== FileSender ==== ==== FileSender ====
Řádek 274: Řádek 292:
 V souvislosti s provozními pravidly platnými od 1.1.2018 došlo ke změně v systému zacházení s daty, který by měl pomoci předejít kritickému zaplnění úložišť. Jedná se zejména o klasifikaci dat na permanentní archivy a zálohy. ​ V souvislosti s provozními pravidly platnými od 1.1.2018 došlo ke změně v systému zacházení s daty, který by měl pomoci předejít kritickému zaplnění úložišť. Jedná se zejména o klasifikaci dat na permanentní archivy a zálohy. ​
  
-**Nový systém zacházení s daty se aplikuje na úložiště zprovozněná od roku 2018. Netýká se tedy úložišť ​du1, du2 a du3, tam jsou všechna data považována za archiv.**+**Nový systém zacházení s daty se aplikuje na úložiště zprovozněná od roku 2018. Netýká se tedy úložišť du2 a du3, tam jsou všechna data považována za archiv.**
  
 === Co je archiv a co záloha? === === Co je archiv a co záloha? ===
Řádek 321: Řádek 339:
 <​code>​Error (transfer) <​code>​Error (transfer)
       Endpoint: ducesnet#​globusonline (d8eb370a-6d04-11e5-ba46-22000b92c6ec)       Endpoint: ducesnet#​globusonline (d8eb370a-6d04-11e5-ba46-22000b92c6ec)
-      Server: globus.du1.cesnet.cz:​2811+      Server: globus.du4.cesnet.cz:​2811
       File: /​~/​VO_storage-cache_tape/​backups/​tests/​fLLgaxLv2R1/​4Hcy5vd98A0       File: /​~/​VO_storage-cache_tape/​backups/​tests/​fLLgaxLv2R1/​4Hcy5vd98A0
       Command: RETR ~/​VO_storage-cache_tape/​backups/​tests/​fLLgaxLv2R1/​4Hcy5vd98A0       Command: RETR ~/​VO_storage-cache_tape/​backups/​tests/​fLLgaxLv2R1/​4Hcy5vd98A0
Řádek 338: Řádek 356:
 Připojte se na úložiště pomocí protokolu ssh. Připojte se na úložiště pomocí protokolu ssh.
  
-<​code>​ssh username@ssh.du1.cesnet.cz</​code>​+<​code>​ssh username@ssh.du4.cesnet.cz</​code>​
  
 Přejděte do adresáře, který chcete zkontrolovat. Zde je na první pohled patrné, které soubory způsobují problémy. Jedná se o **test1 a testfile1** Přejděte do adresáře, který chcete zkontrolovat. Zde je na první pohled patrné, které soubory způsobují problémy. Jedná se o **test1 a testfile1**
Poslední úprava: 25.07.2019 14:27