cs:navody:faq:start

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
Následující verze
Předchozí verze
cs:navody:faq:start [16.04.2019 10:33]
danecek@cesnet.cz
cs:navody:faq:start [25.07.2019 14:27]
lukasstrnad@cesnet.cz [Obecné otázky]
Řádek 88: Řádek 88:
  
 __Řešení:​__ __Řešení:​__
-Pro zjištění množství uložených dat můžete využít službu [[https://​accounting.du.cesnet.cz/​sign/​in|Accounting]].+Pro zjištění množství uložených dat můžete využít službu [[https://​accounting.du.cesnet.cz/​sign/​in|Accounting]]-[[:​cs:​navody:​accounting:​start|Návod]].
  
 ==== ownCloud ==== ==== ownCloud ====
Řádek 185: Řádek 185:
 # mount -o sec=krb5i,​proto=tcp,​port=2049,​intr storage-jihlava1-cerit.metacentrum.cz:/​ /​mnt/​storage-cerit # mount -o sec=krb5i,​proto=tcp,​port=2049,​intr storage-jihlava1-cerit.metacentrum.cz:/​ /​mnt/​storage-cerit
 # kswitch -p user@EINFRA # kswitch -p user@EINFRA
-# mount -o rw,​nfsvers=4,​hard,​intr,​sec=krb5i nfs.du1.cesnet.cz:​~/​ /​mnt/​storage-du1+# mount -o rw,​nfsvers=4,​hard,​intr,​sec=krb5i nfs.du4.cesnet.cz:​~/​ /​mnt/​storage-du4
 </​code>​ </​code>​
  
Řádek 211: Řádek 211:
            ​└─ ConditionPathExists=/​etc/​krb5.keytab was not met</​code>​            ​└─ ConditionPathExists=/​etc/​krb5.keytab was not met</​code>​
  
-Řešením může být tedy například to, že vztvoříte prázdný soubor v /etc pomocí následujícího příkazu:+Řešením může být tedy například to, že vytvoříte prázdný soubor v /etc pomocí následujícího příkazu:
 <​code>​touch /​etc/​krb5.keytab</​code>​ <​code>​touch /​etc/​krb5.keytab</​code>​
  
Řádek 292: Řádek 292:
 V souvislosti s provozními pravidly platnými od 1.1.2018 došlo ke změně v systému zacházení s daty, který by měl pomoci předejít kritickému zaplnění úložišť. Jedná se zejména o klasifikaci dat na permanentní archivy a zálohy. ​ V souvislosti s provozními pravidly platnými od 1.1.2018 došlo ke změně v systému zacházení s daty, který by měl pomoci předejít kritickému zaplnění úložišť. Jedná se zejména o klasifikaci dat na permanentní archivy a zálohy. ​
  
-**Nový systém zacházení s daty se aplikuje na úložiště zprovozněná od roku 2018. Netýká se tedy úložišť ​du1, du2 a du3, tam jsou všechna data považována za archiv.**+**Nový systém zacházení s daty se aplikuje na úložiště zprovozněná od roku 2018. Netýká se tedy úložišť du2 a du3, tam jsou všechna data považována za archiv.**
  
 === Co je archiv a co záloha? === === Co je archiv a co záloha? ===
Řádek 339: Řádek 339:
 <​code>​Error (transfer) <​code>​Error (transfer)
       Endpoint: ducesnet#​globusonline (d8eb370a-6d04-11e5-ba46-22000b92c6ec)       Endpoint: ducesnet#​globusonline (d8eb370a-6d04-11e5-ba46-22000b92c6ec)
-      Server: globus.du1.cesnet.cz:​2811+      Server: globus.du4.cesnet.cz:​2811
       File: /​~/​VO_storage-cache_tape/​backups/​tests/​fLLgaxLv2R1/​4Hcy5vd98A0       File: /​~/​VO_storage-cache_tape/​backups/​tests/​fLLgaxLv2R1/​4Hcy5vd98A0
       Command: RETR ~/​VO_storage-cache_tape/​backups/​tests/​fLLgaxLv2R1/​4Hcy5vd98A0       Command: RETR ~/​VO_storage-cache_tape/​backups/​tests/​fLLgaxLv2R1/​4Hcy5vd98A0
Řádek 356: Řádek 356:
 Připojte se na úložiště pomocí protokolu ssh. Připojte se na úložiště pomocí protokolu ssh.
  
-<​code>​ssh username@ssh.du1.cesnet.cz</​code>​+<​code>​ssh username@ssh.du4.cesnet.cz</​code>​
  
 Přejděte do adresáře, který chcete zkontrolovat. Zde je na první pohled patrné, které soubory způsobují problémy. Jedná se o **test1 a testfile1** Přejděte do adresáře, který chcete zkontrolovat. Zde je na první pohled patrné, které soubory způsobují problémy. Jedná se o **test1 a testfile1**
Poslední úprava: 25.07.2019 14:27