cs:navody:faq:start

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
cs:navody:faq:start [11.03.2019 14:43]
Milan Daneček
cs:navody:faq:start [16.04.2019 10:33] (aktuální)
Milan Daneček
Řádek 197: Řádek 197:
 Pro případ připojení k úložišti v Ostravě by měl být v krb5.conf záznam pro [domain_realm] pro úložiště v Ostravě, obdobně pro další úložiště. Pro případ připojení k úložišti v Ostravě by měl být v krb5.conf záznam pro [domain_realm] pro úložiště v Ostravě, obdobně pro další úložiště.
 <​code>​.du4.cesnet.cz = EINFRA-SERVICES</​code>​ <​code>​.du4.cesnet.cz = EINFRA-SERVICES</​code>​
 +
 +=== Problém s připojením k NFS pomocí Kerberos lístku ===
 +__Popis problému:​__
 +Zkouším se připojit k úložišti pomocí NFS, avšak dostávám chybové hlášení.
 +<​code>​mount.nfs:​ Network is unreachable</​code>​
 +
 +__Řešení:​__
 +Problém je způsoben neběžící službou **rpc-gssd**,​ pokud se podíváte na status služby:
 +<​code>​systemctl status rpc-gssd</​code>​
 +Dostanete následující výpis:
 +
 +<​code>​Condition:​ start condition failed at Thu 2018-05-06 06:12:22 CET; 20s ago
 +           ​└─ ConditionPathExists=/​etc/​krb5.keytab was not met</​code>​
 +
 +Řešením může být tedy například to, že vztvoříte prázdný soubor v /etc pomocí následujícího příkazu:
 +<​code>​touch /​etc/​krb5.keytab</​code>​
 +
 +Následně stačí službu **rpc-gssd** restartovat a znovu provést mount.
  
 ==== FileSender ==== ==== FileSender ====
Poslední úprava: 16.04.2019 10:33