cs:navody:ltp:start

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
cs:navody:ltp:start [09.07.2020 13:51]
Milan Daneček
cs:navody:ltp:start [09.07.2020 13:52] (aktuální)
Milan Daneček stará verze byla obnovena (27.08.2019 16:33)
Řádek 183: Řádek 183:
 } }
 </​code></​hidden>​ </​code></​hidden>​
-/* 
 \\ \\
 **GET Logout user** - zruší okamžitě platnost přihlašovacího uživatelského tokenu. **GET Logout user** - zruší okamžitě platnost přihlašovacího uživatelského tokenu.
Řádek 193: Řádek 192:
 <hidden Příklad odpovědi><​code>"​Logout was successful."</​code></​hidden>​ <hidden Příklad odpovědi><​code>"​Logout was successful."</​code></​hidden>​
 \\ \\
-*/+
 ====Správa archivních balíčků==== ====Správa archivních balíčků====
 {{anchor:​post_create:​}} {{anchor:​post_create:​}}
Řádek 201: Řádek 200:
 __Význam jednotlivých atributů je následující__ \\ __Význam jednotlivých atributů je následující__ \\
 //--form name=// název balíčku, pod kterým bude veden v našich systémech, mj. jej podle názvu bude možno vyhledávat ve webovém prostředí služby LTP \\ //--form name=// název balíčku, pod kterým bude veden v našich systémech, mj. jej podle názvu bude možno vyhledávat ve webovém prostředí služby LTP \\
 +//--form content=@// cesta k zabalenému balíčku, který chcete uložit do služby LTP \\
 //--form '​user_metadata=//​ uživatelská metadata pro archivní balíček ve formě dvojic "​klíč":​ "​hodnota"​ \\ //--form '​user_metadata=//​ uživatelská metadata pro archivní balíček ve formě dvojic "​klíč":​ "​hodnota"​ \\
 //--form group=// plné jméno skupiny, členové dané skupiny budou moci spravovat daný balíček (download, update, ...). Celý název příslušné skupiny lze získat pomocí funkce [[#​account_info|GET Account info]] případně zkopírovat z webového prostředí z [[#​user_profile|uživatelského profilu]]. \\ //--form group=// plné jméno skupiny, členové dané skupiny budou moci spravovat daný balíček (download, update, ...). Celý název příslušné skupiny lze získat pomocí funkce [[#​account_info|GET Account info]] případně zkopírovat z webového prostředí z [[#​user_profile|uživatelského profilu]]. \\
Řádek 209: Řádek 209:
   --header '​cache-control:​ no-cache'​ \   --header '​cache-control:​ no-cache'​ \
   --header '​content-type:​ multipart/​form-data'​ \   --header '​content-type:​ multipart/​form-data'​ \
-  --form name=bag-balicek \\+  --form name=bag-balicek \ 
 +  --form content=@/​home/​user/​my_archive_package.zip ​\
   --form '​user_metadata={"​author":​ "​milan",​ "​title":​ "​ltp_data1"​}'​ \   --form '​user_metadata={"​author":​ "​milan",​ "​title":​ "​ltp_data1"​}'​ \
   --form group='​urn:​geant:​cesnet.cz:​group:​VO_ltp_pilot_catchall:​ltp_test_group'​ | jq</​code></​hidden>​   --form group='​urn:​geant:​cesnet.cz:​group:​VO_ltp_pilot_catchall:​ltp_test_group'​ | jq</​code></​hidden>​
Poslední úprava: 09.07.2020 13:52