cs:provozni_pravidla-nova

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
cs:provozni_pravidla-nova [13.06.2014 21:22]
xantos@cesnet.cz
cs:provozni_pravidla-nova [10.11.2017 11:14] (aktuální)
danecek@cesnet.cz
Řádek 17: Řádek 17:
   - Uživatel je povinen chránit přístup ke svým účtům pomocí netriviálního hesla. Netriviálním heslem je myšleno takové heslo, které není možno odvodit (i po jednoduchých mutacích) z údajů známých o majiteli účtu, a které není jménem osoby, zvířete nebo věci (i po jednoduchých mutacích). \\ \\   - Uživatel je povinen chránit přístup ke svým účtům pomocí netriviálního hesla. Netriviálním heslem je myšleno takové heslo, které není možno odvodit (i po jednoduchých mutacích) z údajů známých o majiteli účtu, a které není jménem osoby, zvířete nebo věci (i po jednoduchých mutacích). \\ \\
   - Správci DÚ jsou oprávněni provádět testy na výskyt triviálních hesel; v případě pozitivního výsledku uvědomí bezpečným kanálem majitele účtu, který je tímto povinen neprodleně heslo změnit (do doby změny hesla může být původní účet uzavřen). \\ \\   - Správci DÚ jsou oprávněni provádět testy na výskyt triviálních hesel; v případě pozitivního výsledku uvědomí bezpečným kanálem majitele účtu, který je tímto povinen neprodleně heslo změnit (do doby změny hesla může být původní účet uzavřen). \\ \\
-  - Uživatel je povinen bez zbytečného odkladu oznámit na adresu [[du-support@cesnet.cz|du-support(zavináč)cesnet.cz]],​ pokud se dozví nebo pokud se domnívá, že došlo ke zneužití infrastruktury,​ vyzrazení osobních přístupových údajů, nebo jinému jevu, který může indikovat bezpečnostní incident, jako například podivné chování účtu, objevování nebo mizení souborů a podobně. \\ \\+  - Uživatel je povinen bez zbytečného odkladu oznámit na adresu [[support@cesnet.cz|support(zavináč)cesnet.cz]],​ pokud se dozví nebo pokud se domnívá, že došlo ke zneužití infrastruktury,​ vyzrazení osobních přístupových údajů, nebo jinému jevu, který může indikovat bezpečnostní incident, jako například podivné chování účtu, objevování nebo mizení souborů a podobně. \\ \\
   - Uživatel bere na vědomí, že informace o uživateli a jeho činnosti na úložišti jsou ukládány pro účely administrativy,​ provozu, statistik, monitoringu a bezpečnosti. \\ \\   - Uživatel bere na vědomí, že informace o uživateli a jeho činnosti na úložišti jsou ukládány pro účely administrativy,​ provozu, statistik, monitoringu a bezpečnosti. \\ \\
   - Správce DÚ je oprávněn regulovat nebo zablokovat přístup uživatele z důvodů administrativních,​ provozních nebo bezpečnostních. V případě zvlášť hrubého porušování provozních a bezpečnostních pravidel je správce DÚ oprávněn uživateli odepřít přístup k úložišti i trvale. \\ \\   - Správce DÚ je oprávněn regulovat nebo zablokovat přístup uživatele z důvodů administrativních,​ provozních nebo bezpečnostních. V případě zvlášť hrubého porušování provozních a bezpečnostních pravidel je správce DÚ oprávněn uživateli odepřít přístup k úložišti i trvale. \\ \\
Poslední úprava: 10.11.2017 11:14