cs:provozni_pravidla:start

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
cs:provozni_pravidla:start [04.12.2018 11:53]
danecek@cesnet.cz
cs:provozni_pravidla:start [04.12.2018 11:54] (aktuální)
danecek@cesnet.cz
Řádek 13: Řádek 13:
     - Úroveň a základní vlastnosti poskytovaných datových služeb jsou provozovatelem DÚ vyjádřeny v technické dokumentaci na webu http://​du.cesnet.cz,​ která tak slouží jako Deklarace úrovně služeb (Service Level Declaration,​ SLD).     - Úroveň a základní vlastnosti poskytovaných datových služeb jsou provozovatelem DÚ vyjádřeny v technické dokumentaci na webu http://​du.cesnet.cz,​ která tak slouží jako Deklarace úrovně služeb (Service Level Declaration,​ SLD).
     - Požadavky na konfiguraci služeb úložiště pro potřeby VO řeší správce DÚ se správcem VO. Takové požadavky mohou zahrnovat poskytnutí specifických přístupových protokolů, speciální zacházení s uloženými daty (např. stanovení úrovně zabezpečení dat počtem kopií v jedné nebo více geografických lokalitách) a další. Správce DÚ je oprávněn po správci VO požadovat zdůvodnění potřebnosti a účelnosti takové konfigurace. O poskytnutí takové služby rozhoduje správce DÚ dle vlastního uvážení na základě účelu požadovaného prostoru, požadované kapacity, volných kapacit na úložišti,​ požadovaného typu přístupu k datům a požadované kvalitě ochrany dat. {{anchor:​backup:​}}\\ \\      - Požadavky na konfiguraci služeb úložiště pro potřeby VO řeší správce DÚ se správcem VO. Takové požadavky mohou zahrnovat poskytnutí specifických přístupových protokolů, speciální zacházení s uloženými daty (např. stanovení úrovně zabezpečení dat počtem kopií v jedné nebo více geografických lokalitách) a další. Správce DÚ je oprávněn po správci VO požadovat zdůvodnění potřebnosti a účelnosti takové konfigurace. O poskytnutí takové služby rozhoduje správce DÚ dle vlastního uvážení na základě účelu požadovaného prostoru, požadované kapacity, volných kapacit na úložišti,​ požadovaného typu přístupu k datům a požadované kvalitě ochrany dat. {{anchor:​backup:​}}\\ \\ 
- 
   - Typy dat, archivy a zálohy   - Typy dat, archivy a zálohy
     - Správce VO dohodne se správcem DÚ, zda data ukládaná v příslušné VO jsou typu archivu nebo zálohy. V jedné VO mohou být ukládána data obou typů, jsou jednoznačně rozlišena technickými prostředky úložiště (např. jsou umístěna v různých složkách v souborovém systému).     - Správce VO dohodne se správcem DÚ, zda data ukládaná v příslušné VO jsou typu archivu nebo zálohy. V jedné VO mohou být ukládána data obou typů, jsou jednoznačně rozlišena technickými prostředky úložiště (např. jsou umístěna v různých složkách v souborovém systému).
Poslední úprava: 04.12.2018 11:54