cs:provozni_pravidla:start

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
cs:provozni_pravidla:start [04.12.2018 11:54]
danecek@cesnet.cz
cs:provozni_pravidla:start [05.02.2021 14:02] (aktuální)
Lukáš Strnad
Řádek 24: Řádek 24:
     - Nastavení kvóty neznamená, že kapacita je skutečně na úložišti dostupná, garantované rezervace prostoru pro data nejsou uživatelům poskytovány. \\ \\      - Nastavení kvóty neznamená, že kapacita je skutečně na úložišti dostupná, garantované rezervace prostoru pro data nejsou uživatelům poskytovány. \\ \\ 
   - Konec životního cyklu, vydání dat   - Konec životního cyklu, vydání dat
-    - Správce DÚ je po uživateli oprávněn požadovat potvrzení, že uživatel je oprávněn k úložišti přistupovat ve smyslu bodu 1. Toto potvrzení se vyžaduje zpravidla jedenkrát ročně formou prodloužení členství uživatele ve VO. K prodloužení členství se vyžaduje podat stručnou zprávu o využití úložiště. Obsah těchto zpráv může být použit k výkaznictví projektů a k propagaci. K prodloužení členství je uživatel vyzván automatizovaně prostřednictvím systému správy uživatelů na uvedenou administrativní e-mailovou adresu, který k prodloužení členství opakovaně uživatele vyzývá. Výzva je doplněna instrukcemi,​ jak prodloužení provést. Obvyklou formou je přihlášení do systému pomocí federace eduID.cz, alternativní postupy jsou popsány v dokumentaci služby Hostel.+    - Správce DÚ je po uživateli oprávněn požadovat potvrzení, že uživatel je oprávněn k úložišti přistupovat ve smyslu bodu 1. Toto potvrzení se vyžaduje zpravidla jedenkrát ročně formou prodloužení členství uživatele ve VO. K prodloužení členství se vyžaduje podat stručnou zprávu o využití úložiště. Obsah těchto zpráv může být použit k výkaznictví projektů a k propagaci. K prodloužení členství je uživatel vyzván automatizovaně prostřednictvím systému správy uživatelů na uvedenou administrativní e-mailovou adresu, který k prodloužení členství opakovaně uživatele vyzývá. Výzva je doplněna instrukcemi,​ jak prodloužení provést. Obvyklou formou je přihlášení do systému pomocí federace eduID.cz.
     - Zaniklo-li členství uživatele ve VO, správce DÚ zpravidla data tohoto uživatele znepřístupní (nastavením přístupových práv). Po uplynutí šesti měsíců po zániku členství uživatele ve VO je správce DÚ oprávněn data tohoto uživatele v příslušné VO smazat. Obvykle se mazání provádí po výrazně delší době, umožňuje-li to provozní stav úložiště. Správce VO může se správcem DÚ dohodnout jinou formu nakládání s daty takového uživatele, jako je zejména dřívější smazání nebo předání dat do správy jiného člena VO, přitom jsou vázáni účelem příslušné VO.     - Zaniklo-li členství uživatele ve VO, správce DÚ zpravidla data tohoto uživatele znepřístupní (nastavením přístupových práv). Po uplynutí šesti měsíců po zániku členství uživatele ve VO je správce DÚ oprávněn data tohoto uživatele v příslušné VO smazat. Obvykle se mazání provádí po výrazně delší době, umožňuje-li to provozní stav úložiště. Správce VO může se správcem DÚ dohodnout jinou formu nakládání s daty takového uživatele, jako je zejména dřívější smazání nebo předání dat do správy jiného člena VO, přitom jsou vázáni účelem příslušné VO.
     - Nemá-li již VO aktivní členy ani aktivní správce (aktivním správcem VO rozumíme správce, který v přiměřené lhůtě reaguje na výzvy správce DÚ zaslané na e-mailovou adresu uvedenou v systému správy uživatelů),​ je správce DÚ oprávněn data takové VO po uplynutí šesti měsíců po zjištění takové skutečnosti smazat.     - Nemá-li již VO aktivní členy ani aktivní správce (aktivním správcem VO rozumíme správce, který v přiměřené lhůtě reaguje na výzvy správce DÚ zaslané na e-mailovou adresu uvedenou v systému správy uživatelů),​ je správce DÚ oprávněn data takové VO po uplynutí šesti měsíců po zjištění takové skutečnosti smazat.
Poslední úprava: 04.12.2018 11:54