cs:workshop

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
Následující verze Obě strany příští revize
cs:workshop [21.05.2019 23:15]
strnad@cesnet.cz
cs:workshop [21.05.2019 23:16]
strnad@cesnet.cz
Řádek 4: Řádek 4:
 === Ke stažení === === Ke stažení ===
   * {{ :​cs:​workshop.pdf |Slidy z prezentace}}   * {{ :​cs:​workshop.pdf |Slidy z prezentace}}
-  *  
   * [[https://​du.cesnet.cz/​_media/​cs/​kernel.tar.gz|Testovaci data]]   * [[https://​du.cesnet.cz/​_media/​cs/​kernel.tar.gz|Testovaci data]]
   * {{ :​cs:​ceph.conf |Soubor ceph.conf}}   * {{ :​cs:​ceph.conf |Soubor ceph.conf}}