cs:navody:rsync:start

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
cs:navody:rsync:start [11.11.2019 22:12]
Ing. Michal Strnad
cs:navody:rsync:start [11.11.2019 22:33] (aktuální)
Ing. Michal Strnad
Řádek 167: Řádek 167:
  ==== NAS Synology====  ==== NAS Synology====
  
-Datové úložiště NAS Synology komunikuje standardně přes rsyncd, který z bezpečnostních důvodů nepovolujeme. Přes rsync je nicméně možné provádět zálohování na datová úložiště CESNET z NAS Synology. K tomu je však třeba využít ​**CLI**, v **GUI** toto nelze provést. Níže je pro ukázku dostupný jeden z možných přístupů využívající standardní SSH a rsync, které jsou součástí skriptu volaného cronem.+Datové úložiště NAS Synology komunikuje standardně přes rsyncd, který z bezpečnostních důvodů nepovolujeme. Přes rsync je nicméně možné provádět zálohování na datová úložiště CESNET z NAS Synology. K tomu je však třeba využít CLI, v GUI toto nelze provést. Níže je pro ukázku dostupný jeden z možných přístupů využívající standardní SSH a rsync, které jsou součástí skriptu volaného cronem.
  
  
Řádek 173: Řádek 173:
 #!/bin/ash #!/bin/ash
  
-LOG_FILE=~/logs/​backup_`date '​+%F'​`.log +LOG_FILE=/var/log/​backup_`date '​+%F'​`.log 
-LOG_FILE_ERR=~/logs/​backup_errors_`date '​+%F'​`.log+LOG_FILE_ERR=/​var/log/​backup_errors_`date '​+%F'​`.log
  
-echo "`date '+%b %d %T'` ==== Zacatek prenosu ​====" >> $LOG_FILE+echo "`date '+%b %d %T'` ==== Start of transmission ​====" >> $LOG_FILE 
 + 
 +rsync -a --exclude="​[#​]recycle/"​ /​volume1/​backup service_account@ssh.duX.cesnet.cz:​~/​VO_nazev-tape_tape/​ 1>> $LOG_FILE 2>> $LOG_FILE_ERR
  
-rsync -a --exclude="​[#​]recycle/"​ /​volume1/​backup backup_synology@ssh.duX.cesnet.cz:​~/​VO_nazev-tape_tape/​volume1 1>> $LOG_FILE 2>> $LOG_FILE_ERR 
 RETURN_CODE=`echo $?` RETURN_CODE=`echo $?`
-echo "`date '+%b %d %T'​`==== ​Konec prenosu ​====" >> $LOG_FILE+echo "`date '+%b %d %T'​`==== ​End of transmission ​====" >> $LOG_FILE
  
 # Back up logs as well # Back up logs as well
-rsync -a ~/logs backup_synology@ssh.duX.cesnet.cz:​~/​VO_nazev-tape_tape+rsync -a /var/​log/​backup* service_account@ssh.duX.cesnet.cz:​~/​VO_nazev-tape_tape/
  
  
 </​code>​ </​code>​
Poslední úprava: 11.11.2019 22:33