cs:reference:start

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
cs:reference:start [11.03.2020 15:45]
Milan Daneček
cs:reference:start [11.03.2020 15:46] (aktuální)
Milan Daneček
Řádek 16: Řádek 16:
  
 **Vilém Pechanec**, Přírodovědecká fakulta Univerzita Palackého v Olomouci \\ **Vilém Pechanec**, Přírodovědecká fakulta Univerzita Palackého v Olomouci \\
-Pochvala za funkčnos systému, mj. i díky tomuto úložišti velmi intenzivně (online) kooperují 2 výzkumné skupiny.+Pochvala za funkčnost systému, mj. i díky tomuto úložišti velmi intenzivně (online) kooperují 2 výzkumné skupiny.
  
 **Martin Falk**, Biofyzikální ústav AV ČR \\ **Martin Falk**, Biofyzikální ústav AV ČR \\
Poslední úprava: 11.03.2020 15:46