cs:reference:start

Reference Oddělení datových úložišť CESNET

Oddělení datových úložišť CESNET spravuje infrastrukturu velkokapacitních datových úložišť (DÚ) CESNET. Tuto infrastrukturu využívá řada organizací aktivních v oblasti výzkumu, vývoje a vzdělávání. Jedná se zejména o členské organizace sdružení CESNET. Dále pak mezi uživateli DÚ můžeme nalézt rovněž nečlenské organizace, které však splňují Zásady pro přístup do Velké infrastruktury CESNET. Jsou to například fakultní nemocnice, muzea (zabývající se například digitalizací historických exponátů), apod.

Zajímavosti

  • Ukládáme data z
  • Podílíme se na vývoji nástroje
  • Spolupracujeme na budování bioinformatické infrastruktury
    • a jejího národního uzlu

Názory uživatelů (2017)

Martin Šviček, IT4Innovations
Zálohování a přesun dat v rámci IT4Innovations, využití pro spolupráci s partnery IT4I. Úložiště slouží k zabezpečení záloh dokumentace IT4Innovations mimo lokalitu IT4I. Děkuji za umožnění takového způsobu backupu.

Tomáš Nikl, 1. Lékařská fakulta, Univerzita Karlova
Skvělá spolupráce, děkujeme. Datová úložiště jsme využívali hojně a jsme spokojeni.

David Zažímal, Nemocnice Jihlava
Uplynulý rok využívala Nemocnice Jihlava služeb sítě Cesnet k velké spokojenosti všech zapojených uživatelů (zaměstnanců). Nejvíce bylo využíváno služeb ownCloud a Filesender. I nadále budeme rádi těchto služeb využívat.

Ivan Kulich, Přírodovědecká fakulta, Univerzita Karlova
Děkuji provozovateli úložiště, skvělá práce!

Miroslava Grünwaldt, Přírodovědecká fakulta, Univerzita Karlova
V následujícím roce se počítá s využitím úložiště ve stejném smyslu jako dosud. Úložiště splňuje všechny naše požadavky, se službami jsme plně spokojeni.

Jakub Trubač, Přírodovědecká fakulta, Univerzita Karlova
Provozovateli bych chtěl poděkovat za velmi kvalitní práci a podporu. Těším se na další spolupráci v novém roce.

Tomáš Padělek, Fakulta dopravní ČVUT v Praze
Spokojenost, vše funguje tak, jak potřebujeme.

Václav Pužman, SU ČVUT - klub Silicon Hill
V roce 2017 se nám podařilo zefektivnit práci s úložistěm ve smyslu nastavení pravidelných záloh a vytvoření archivu již nepoužívaných virtuálních serverů. Předpokládáme, že vzhledem k naší spokojenosti s fungováním hierarchických úložišť budeme v roce 2018 využívat ve stejném režimu.

Tomáš Kotek, Česká zemědělská univerzita v Praze
Jakožto správce VO provádím správu a dohled na využíváním poskytnutých zdrojů. Zdroje jsou využívány primárně pro ukládání terciálních záloh. Pokud bude dostačující kapacita, je v plánu dále využívat zdroje i pro tento rok. Za ČZU bych rád poděkoval správcům storage za poskytnutý prostor a bezproblémový provoz.

Názory uživatelů (2016)

Petr Šolc, Ústav živočišné fyziologie a genetiky AV ČR
Vzhledem k tomu, že hlavním metodickým nástrojem mé laboratoře je konfokální mikroskopie živých buněk, která produkuje relativně velký objem dat (typicky 20-200 GB na jeden konkrétní experiment), je pro nás existence Cesnet datového úložiště a možnost využívat bezplatně jeho služeb velmi důležitá. Služby, které nám Cesnet infrastruktura nabízí, by byly v poskytovaném rozsahu nezajistitelné vlastními silami.

Jana Gotthardová, Mendelova univerzita v Brně
Úložiště je využíváno pro ukládání záloh zdigitalizovaných starých tisků. Děkuji za možnost mít zálohy mimo univerzitu a prosím, abych tuto možnost měla i nadále. Děkuji.

Jan Kubr, Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze
Za celý minulý rok jsme neměli žádný problém s DÚ CESNET. Velmi rádi budeme pokračovat ve využívání DÚ CESNET. Tým okolo DÚ CESNET si z našeho pohledu rozhodně zaslouží pochvalu.

Martin Nekola, Fakulta sociálních věd Univerzity Karlovy
Děkuji za dobře fungující a spolehlivou službu!

Daniel Depeš, Biofyzikální ústav AV ČR
Mnohokráte děkuji všem provozovatelům služby za jejich aktivitu. Jak služba ownCloud, tak datová úložiště pracují perfektně a jsou pro nás nezbytné. Nedovedu si v současné době představit jiný způsob archivace našich dat, a to i přes existenci rozsáhlého datového úložiště na našem ústavu (pro naše kapacity dat je nedostatečné a umožňuje jen operativní práci; pro archivaci dat je nezbytné úložiště Cesnet).

Vít Baloun, Fakulta výtvarných umění VUT v Brně
Vše funguje, jak má, reakční doba adminů CESNETu je příkladná, nemáme výhrad.

Ondřej Šebesta, Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy
Velká pochvala za téměř bezvadně fungující služby celému týmu CESNETU. Díky.

Názory uživatelů (2015)

Audiovizuální centrum studentů ČVUT
I díky poskytnutým úložišťím bylo v roce 2014 možné zaznamenat více než 50 hodin přednášek. Tento rok chceme pokračovat v záznamech přednášek na FIT ČVUT, respektive celém ČVUT. Díky ta skvělou práci, pánové. Párkrát jste mi už zachránili krk.

Astronomický ústav Akademie věd České Republiky
Možnosti využívat datové úložiště si velmi vážíme a také velmi oceňujeme profesionalitu a vysokou úroveň jeho správců!

Katedra fyziky atmosféry MFF UK
Děkuji za vaše služby, jsou velmi nápomocné v naší práci.

ČVUT FEL, Katedra počítačů, Síťová skupina
Využíváme DU CESNET pro zálohování dat skupiny. Momentálně využíváme DÚ Plzeň. Spolupráce s Oddělením datových úložišť CESNET je naprosto vyhovující.

Ústav pro péči o matku a dítě
Velmi si vážíme profesionálního přístupu zaměstnanců provozovatele úložiště.

Fakulta výtvarných umění, Vysoké učení technické v Brně
Děkuji panu Strnadovi, že reaguje na každý náš problém nebo dotaz vždy a včas.

Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze
Je výborné, že takováto služba pro vědeckou komunitu existuje. Těžko by bez ní bylo možné pracovat s dnešními vědeckými objemy dat.

Mendelova univerzita v Brně
Děkuji za možnost mít soubory digitalizace zálohované na úložišti CESNET a prosím o zachování prostoru a přístupu pro rok 2016.

Univerzita Palackého v Olomouci, Katedra geoinformatiky
Úložiště mi slouží pro zálohu naměřených dat. Ta tam odesílám pomocí aplikace Cobian Backup. Vše mi funguje skvěle. Děkuji a chválím.

Katedra botaniky Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze a Botanický ústav Akademie věd ČR
Datové úložiště využíváme na zálohování dat ze serveru, včetně databází vědeckých dat, a molekulárních dat z next-generation sequencing. Toto užití plánujeme použít i v dalším roce. Děkuji za skvělé úložiště!

Poslední úprava: 27.02.2018 13:03