cs:reference:start

Reference Oddělení datových úložišť CESNET

Oddělení datových úložišť CESNET spravuje infrastrukturu velkokapacitních datových úložišť (DÚ) CESNET. Tuto infrastrukturu využívá řada organizací aktivních v oblasti výzkumu, vývoje a vzdělávání. Jedná se zejména o členské organizace sdružení CESNET. Dále pak mezi uživateli DÚ můžeme nalézt rovněž nečlenské organizace, které však splňují Zásady pro přístup do Velké infrastruktury CESNET. Jsou to například fakultní nemocnice, muzea (zabývající se například digitalizací historických exponátů), apod.

Zajímavosti

  • Ukládáme data z
  • Podílíme se na vývoji nástroje
  • Spolupracujeme na budování bioinformatické infrastruktury
    • a jejího národního uzlu

Názory uživatelů (2020)

Aleš Vincenc, Univerzita Palackého v Olomouci
Děkujeme za bezvadný provoz DÚ Ostrava i v roce 2020. Úložiště bylo provozováno ke svému účelu - záloze provozních dat.

Jan Kubr, FEL ČVUT
DÚ CESNET bylo v loňském roce využíváno primárně pro zálohování dat katedry. Zálohovaná data se týkala činnosti většiny výzkumných skupin katedry. S provozem DÚ CESNET jsme spokojeni a nemáme žádné speciální požadavky.

Marek Lečbych, Ústav archeologické památkové péče Brno
Jsme velmi rádi, že taková možnost existuje. Už jenom z důvodu, že pro instituci našeho typu, tedy pro výzkumný neziskový podnik v oblasti kultury, je to výtečná příležitost, jak elegantně svá data chránit. Děkujeme.

Martin Čala, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, VUT Brno
Úložiště fungují bezproblémově a zkušenosti v osobní komunikaci zaměstnanců datových úložišť jsou výborné.

Martin Krupička, Ústav organické chemie VŠCHT
Díky za perfektně udržovaný systém s velmi ochotnou technickou podporou.

Petr Šolc, Ústav živočišné fyziologie a genetiky AV ČR
Se službami DÚ Cesnet vyjadřuji plnou spokojenost, pro námi využívané pokročilé techniky mikroskopie živých buněk produkující velké objemy dat jsou zcela klíčové.

Martin Falk, Biofyzikální ústav AV ČR
Zde si jen dovolím velice poděkovat všem interesovaným osobám za skvělou funkčnost OwnCloudu a jeho provozování, které je pro mě nedocenitelné.

Jiří Kubišta, SAGElab CESNET
Děkujeme za možnost využití datového úložiště a těšíme se na další spolupráci. :)

Názory uživatelů (2019)

Petr Jareš, FEL ČVUT
Děkuji za služby, používáme úložiště na zálohu výsledků výuky a výzkumu.

Vilém Pechanec, Přírodovědecká fakulta Univerzita Palackého v Olomouci
Pochvala za funkčnost systému, mj. i díky tomuto úložišti velmi intenzivně (online) kooperují 2 výzkumné skupiny.

Martin Falk, Biofyzikální ústav AV ČR
Mnohokráte děkuji za velmi užitečný servis, díky němuž mohu snadno přistupovat ke svým datům z různých pracovišť a data průběžně synchronizovat. V tomto smyslu je poskytovaný servis nezastupitelný.

Jan Štrobl, Astronomický ústav Akademie věd České Republiky
Existence datového úložiště je v každém případě skvělý počin, děkuji všem, kdo se zasloužili o jeho vznik, údržbu a další vývoj!!!

Jan Wild, Botanický ústav Akademie věd České Republiky
Obecně panuje velká spokojenost s poskytovanými službami a děkuji za ně.

Tomáš Padělek, Fakulta dopravní ČVUT
Spokojenost, vše funguje tak, jak potřebujeme.

Názory uživatelů (2018)

Markéta Urbanová, 1. LF UK
Do budoucna bychom i nadále rádi Vašich služeb využili. Velmi si ceníme rychlé komunikace s pracovníky Cesnetu, kteří ihned řeší vznesené dotazy a jsou velmi nápomocni. V následujícím roce bychom rádi i nadále tohoto uložiště využívali.

Ondřej Šebesta, Přírodovědecká fakulta UK
Děkuji za možnost zálohovat naše data na cesnetích úložištích a těším se na spolupráci v rámci zavedení dalších možností archivace a zpracování velkých dat ve spolupráci s cesnetem a metacentrem.

Aleš Vorel, ČZU Praha
Vaše možnosti jsou unikátní a pro nás cenné, jako vedoucí obou výzkumů bych stěží hledal jiné vhodné akademické řešení, máte naši pochchvalu a velké díky.

Jan Kubr, FEL ČVUT
Za celý minulý rok jsme neměli žádný problém s DÚ CESNET. Velmi rádi budeme pokračovat ve využívání DÚ CESNET. Tým okolo DÚ CESNET si z našeho pohledu rozhodně zaslouží pochvalu.

Martin Falk, Biofyzikální ústav AV ČR
CESNET využívám jak pro synchronizaci analyzovaných dat mezi několika pracovišti, tak pro dlouhodobé ukládání velkého penza mikroskopických dat. V obou směrech je pro mě CESNET nenahraditelný, čímž bych chtěl vyjádřit velké poděkování a pochvalu jak iniciátorům této myšlenky, tak provozovatelům úložiště.

Vít Baloun, VUT Brno
Díky, že existujete, snad díky tomu trochu lépe spím.

Názory uživatelů (2017)

Martin Šviček, IT4Innovations
Zálohování a přesun dat v rámci IT4Innovations, využití pro spolupráci s partnery IT4I. Úložiště slouží k zabezpečení záloh dokumentace IT4Innovations mimo lokalitu IT4I. Děkuji za umožnění takového způsobu backupu.

Tomáš Nikl, 1. Lékařská fakulta, Univerzita Karlova
Skvělá spolupráce, děkujeme. Datová úložiště jsme využívali hojně a jsme spokojeni.

David Zažímal, Nemocnice Jihlava
Uplynulý rok využívala Nemocnice Jihlava služeb sítě Cesnet k velké spokojenosti všech zapojených uživatelů (zaměstnanců). Nejvíce bylo využíváno služeb ownCloud a Filesender. I nadále budeme rádi těchto služeb využívat.

Ivan Kulich, Přírodovědecká fakulta, Univerzita Karlova
Děkuji provozovateli úložiště, skvělá práce!

Miroslava Grünwaldt, Přírodovědecká fakulta, Univerzita Karlova
V následujícím roce se počítá s využitím úložiště ve stejném smyslu jako dosud. Úložiště splňuje všechny naše požadavky, se službami jsme plně spokojeni.

Jakub Trubač, Přírodovědecká fakulta, Univerzita Karlova
Provozovateli bych chtěl poděkovat za velmi kvalitní práci a podporu. Těším se na další spolupráci v novém roce.

Tomáš Padělek, Fakulta dopravní ČVUT v Praze
Spokojenost, vše funguje tak, jak potřebujeme.

Václav Pužman, SU ČVUT - klub Silicon Hill
V roce 2017 se nám podařilo zefektivnit práci s úložistěm ve smyslu nastavení pravidelných záloh a vytvoření archivu již nepoužívaných virtuálních serverů. Předpokládáme, že vzhledem k naší spokojenosti s fungováním hierarchických úložišť budeme v roce 2018 využívat ve stejném režimu.

Tomáš Kotek, Česká zemědělská univerzita v Praze
Jakožto správce VO provádím správu a dohled na využíváním poskytnutých zdrojů. Zdroje jsou využívány primárně pro ukládání terciálních záloh. Pokud bude dostačující kapacita, je v plánu dále využívat zdroje i pro tento rok. Za ČZU bych rád poděkoval správcům storage za poskytnutý prostor a bezproblémový provoz.

Názory uživatelů (2016)

Petr Šolc, Ústav živočišné fyziologie a genetiky AV ČR
Vzhledem k tomu, že hlavním metodickým nástrojem mé laboratoře je konfokální mikroskopie živých buněk, která produkuje relativně velký objem dat (typicky 20-200 GB na jeden konkrétní experiment), je pro nás existence Cesnet datového úložiště a možnost využívat bezplatně jeho služeb velmi důležitá. Služby, které nám Cesnet infrastruktura nabízí, by byly v poskytovaném rozsahu nezajistitelné vlastními silami.

Jana Gotthardová, Mendelova univerzita v Brně
Úložiště je využíváno pro ukládání záloh zdigitalizovaných starých tisků. Děkuji za možnost mít zálohy mimo univerzitu a prosím, abych tuto možnost měla i nadále. Děkuji.

Jan Kubr, Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze
Za celý minulý rok jsme neměli žádný problém s DÚ CESNET. Velmi rádi budeme pokračovat ve využívání DÚ CESNET. Tým okolo DÚ CESNET si z našeho pohledu rozhodně zaslouží pochvalu.

Martin Nekola, Fakulta sociálních věd Univerzity Karlovy
Děkuji za dobře fungující a spolehlivou službu!

Daniel Depeš, Biofyzikální ústav AV ČR
Mnohokráte děkuji všem provozovatelům služby za jejich aktivitu. Jak služba ownCloud, tak datová úložiště pracují perfektně a jsou pro nás nezbytné. Nedovedu si v současné době představit jiný způsob archivace našich dat, a to i přes existenci rozsáhlého datového úložiště na našem ústavu (pro naše kapacity dat je nedostatečné a umožňuje jen operativní práci; pro archivaci dat je nezbytné úložiště Cesnet).

Vít Baloun, Fakulta výtvarných umění VUT v Brně
Vše funguje, jak má, reakční doba adminů CESNETu je příkladná, nemáme výhrad.

Ondřej Šebesta, Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy
Velká pochvala za téměř bezvadně fungující služby celému týmu CESNETU. Díky.

Názory uživatelů (2015)

Audiovizuální centrum studentů ČVUT
I díky poskytnutým úložišťím bylo v roce 2014 možné zaznamenat více než 50 hodin přednášek. Tento rok chceme pokračovat v záznamech přednášek na FIT ČVUT, respektive celém ČVUT. Díky ta skvělou práci, pánové. Párkrát jste mi už zachránili krk.

Astronomický ústav Akademie věd České Republiky
Možnosti využívat datové úložiště si velmi vážíme a také velmi oceňujeme profesionalitu a vysokou úroveň jeho správců!

Katedra fyziky atmosféry MFF UK
Děkuji za vaše služby, jsou velmi nápomocné v naší práci.

ČVUT FEL, Katedra počítačů, Síťová skupina
Využíváme DU CESNET pro zálohování dat skupiny. Momentálně využíváme DÚ Plzeň. Spolupráce s Oddělením datových úložišť CESNET je naprosto vyhovující.

Ústav pro péči o matku a dítě
Velmi si vážíme profesionálního přístupu zaměstnanců provozovatele úložiště.

Fakulta výtvarných umění, Vysoké učení technické v Brně
Děkuji panu Strnadovi, že reaguje na každý náš problém nebo dotaz vždy a včas.

Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze
Je výborné, že takováto služba pro vědeckou komunitu existuje. Těžko by bez ní bylo možné pracovat s dnešními vědeckými objemy dat.

Mendelova univerzita v Brně
Děkuji za možnost mít soubory digitalizace zálohované na úložišti CESNET a prosím o zachování prostoru a přístupu pro rok 2016.

Univerzita Palackého v Olomouci, Katedra geoinformatiky
Úložiště mi slouží pro zálohu naměřených dat. Ta tam odesílám pomocí aplikace Cobian Backup. Vše mi funguje skvěle. Děkuji a chválím.

Katedra botaniky Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze a Botanický ústav Akademie věd ČR
Datové úložiště využíváme na zálohování dat ze serveru, včetně databází vědeckých dat, a molekulárních dat z next-generation sequencing. Toto užití plánujeme použít i v dalším roce. Děkuji za skvělé úložiště!

Poslední úprava:: 15.02.2021 21:49