cs:novinky:start

Novinky RSS feed

Plánovaná odstávka úložiště v Brně - 7. prosince 2017

Hierarchické úložiště v Brně (*.du3.cesnet.cz, v MetaCentru /storage/brno5-archive) bude dnes 7. prosince 2017 v době od 9 do cca 18 hodin mimo provoz. Dodavatel systému bude provádět provádět údržbu páskové knihovny. Služby dalších úložišť v Plzni (du1.cesnet.cz) a Jihlavě (du2.cesnet.cz) nebudou dotčeny. Stejně tak se výpadek netýká služeb ownCloud a FileSender. Omlouváme se způsobené problémy a děkujeme za pochopení.

Nová provozní pravidla úložišť zveřejněna - 30. listopadu 2017

Nová provozní pravidla úložišť přinášejí změny v principech zacházení s daty. Data na datových úložištích budou klasifikována do dvou tříd, permanentní archivy a zálohy. S těmito typy dat se bude nakládat rozdílnými způsobem. Tento přístup bude aplikován pouze na nové úložné kapacity (aktuálně se týká Ostravy). Pravidla také odkazují na ustanovení pro nakládání s osobními údaji v e-infrastruktuře (to bylo třeba připravit v souvislosti s GDPR, General Data Protection Regulation). Nová pravidla budou platit od 1. ledna 2018.

10 000 uživatelů v ownCloudu - 19. října 2017

Ve čtvrtek 19. října 2017 jsme dosáhli 10 000 zaregistrovaných uživatelů systému https://owncloud.cesnet.cz a stále přibývají.

Nový certifikát jihlavských serverů - 1. srpna 2017

V úterý, 1. srpna 2017, byla provedena změna certifikátu na serverech *.du2.cesnet.cz (ftp.du2.cesnet.cz, …). Nový certifikát lze identifikovat následujícími fingerprinty:

   SHA256: Fingerprint=F8:3E:0E:0B:FC:95:D3:2C:E4:EE:FC:B5:6C:29:2F:DA:0A:22:8B:F4:82:B7:3D:14:40:CF:53:95:AE:9D:B6:17
   SHA1: Fingerprint=69:CD:DB:B5:07:E8:DF:8A:D9:B0:69:25:B4:B7:3A:C8:22:5C:3B:DE
   MD5: Fingerprint=0B:10:3C:84:BB:0F:CE:5F:40:C9:38:E8:F1:7C:CB:66

Certifikát byl podepsán těmito certifikačními autoritami.

Starý certifikát identifikovatelný pomocí fingerprintů:

   SHA256: AB:E3:6A:35:1E:46:90:6D:D5:E0:68:A4:C1:F6:E2:A4:02:29:FB:C3:1E:CF:C4:8E:C5:E5:81:B4:18:D9:61:19
   SHA1: 58:3C:C3:11:BC:EB:1B:D4:FA:DE:49:64:CB:3B:79:F6:A3:48:B6:B4
   MD5: 04:19:2D:A5:10:AB:0A:45:95:FF:B0:5A:70:36:A9:96

již není platný.

Výpadky úložiště v Jihlavě - 11. července 2017

V důsledku problémům s diskovým polem v Jihlavě (du2.cesnet.cz) může docházet ke kratším výpadkům služeb souborových systémů na tomto úložišti a v systému ownCloud. Na řešení problému pracujeme v součinnosti s dodavatelem zařízení.

Omlouváme se za problémy, o vývoji budeme informovat.

Aktualizace 14. července: problémy s polem byly zcela vyřešeny.

Nový certifikát plzeňských serverů - 11. července 2017

V úterý, 11. července 2017, byla provedena změna certifikátu na serverech *.du1.cesnet.cz (ftp.du1.cesnet.cz, …). Nový certifikát lze identifikovat následujícími fingerprinty:

   SHA256: AB:E3:6A:35:1E:46:90:6D:D5:E0:68:A4:C1:F6:E2:A4:02:29:FB:C3:1E:CF:C4:8E:C5:E5:81:B4:18:D9:61:19
   SHA1: 58:3C:C3:11:BC:EB:1B:D4:FA:DE:49:64:CB:3B:79:F6:A3:48:B6:B4
   MD5: 04:19:2D:A5:10:AB:0A:45:95:FF:B0:5A:70:36:A9:96

Certifikát byl podepsán těmito certifikačními autoritami.

Starý certifikát identifikovatelný pomocí fingerprintů:

   SHA256: 57:4D:1C:60:80:12:4E:F8:EE:16:10:15:A0:65:B8:C8:B5:D5:17:EA:38:6C:1F:DA:8C:AE:5D:C1:AE:DF:E8:CE
   SHA1: B1:A3:4F:68:56:83:A1:13:7C:F8:6F:AD:9E:1E:38:D0:59:C6:27:BC
   MD5: 38:A2:74:F7:2A:1F:10:11:52:87:BE:EC:4C:68:18:72

již není platný.

Přístup přes SSH klíče - 3. července 2017

Pokud používáte pro přístup k úložištím SSH veřejné klíče v souboru authorized_keys a zapsali jste je přímo na úložiště, je pravděpodobné, že Vám tyto klíče byly na úložišti přepsány v důsledku chyby systému pro správu uživatelů Perun.

Pokud tuto autentizační metodu nepoužíváte nebo pokud jste klíče na úložiště nevložili přímo, ale výhradně pomocí systému Perun, toto upozornění se Vás netýká. Rádi bychom Vás ujistili, že tato chyba neohrozila zabezpečení dat, došlo pouze k odříznutí jedné přístupové metody k úložišti.

Je-li toto sdělení pro Vás relevantní, dovolujeme si doporučit, abyste:

 • zkontrolovali zejména systémy, které na úložiště přistupují přes SSH klíče bez přímého zásahu uživatele (např. zálohovací stroje, servisní identity),
 • SSH klíče na úložiště zapisovali preferovaně pomocí systému Perun, nikoli ručně. To zajistí, že klíče budou distribuovány na všechny relevantní služby. Připravili jsme krátký návod, jak to udělat: https://du.cesnet.cz/cs/navody/perun/pridani_ssh_klice/start

Autoři systému Perun se omlouvají za způsobené problémy.

Výpadek úložiště v Jihlavě - 20. června 2017

Z důvodu závady je hierarchické úložiště v Jihlavě (*.du2.cesnet.cz, v MetaCentru /storage/jihlava2-archive) aktuálně nedostupné. Na opravách se pracuje a o dalším vývoji Vás budeme informovat.
Omlouváme se za problémy a děkujeme za pochopení.
Aktualizace 21. června 2017, 10:08: všechny systémy jsou opět v plném provozu.

Výpadek úložiště v Jihlavě a ownCloud - 30. března 2017

Na úložišti v Jihlavě (du2.cesnet.cz) došlo k havárii vnitřní síťové infrastruktury, která způsobila nedostupnost tohoto úložiště včetně služby ownCloud. Na nápravě ve spolupráci s dodavatelem systému intenzivně pracujeme. Omlouváme se za vzniklé problémy a o dalším vývoji budeme informovat.
Aktualizace: všechny systémy jsou pro uživatele v provozu. Protože problémy vnitřní sítě úložiště ještě trvají (a budou vyžadovat mj. výměnu hardwarových komponent), nelze vyloučit v nejbližší době krátké výpadky. Za problémy se omlouváme a děkujeme za pochopení.

Výpadky připojení Plzně - 24. února 2017

Dnes brzy ráno došlo k havárii potrubí s chladící vodou pro serverovnu se síťovým uzlem na ZČU v Plzni, serverovna musela být nouzově odstavena. Úložiště v Plzni (du1) bylo v ranních hodinách v provozu, nicméně nebylo dostupné po síti. Vzhledem k rozsahu závady a nezbytných závad lze očekávat občasnou nedostupnost úložiště v Plzni i během víkendu. Kolegové v Plzni intenzivně pracují na vyřešení situace. Data na úložišti nejsou závadou nijak ohrožena. Za problémy se omlouváme.

Uživatelská aplikace pro kontrolní součty - Hasher - 1. ledna 2017

Pro zvýšení důvěryhodnosti a bezpečnosti uložení dat na našich úložištích v Jihlavě a Brně (du2 a du3) jsme uvedli do provozu systém, který co nejdříve po nahrání na úložiště spočítá kontrolní součty uložených souborů. Uživatelé mohou tyto součty zkontrolovat pomocí aplikace Hasher. V tuto chvíli je aplikace dostupná po přihlášení na úložiště pomocí ssh. V průběhu roku 2017 plánujeme rovněž uvolnění aplikace Hasher pro použití na vašich lokálních strojích. Systém lze použít rovněž pro kontrolu integrity dat již během nahrávání na úložiště. Je možné nejdříve lokálně napočítat například MD5 kontrolní součet, po nahrání na úložišti použít aplikaci Hasher a výsledné kontrolní součty porovnat. Návod k použití aplikace Hasher naleznete v detailní dokumentaci.

Drobné úpravy provozních pravidel datových úložišť vstupujících v platnost od 15.1.2017

Ke dni 15.1.2017 vejde v platnost nová verze provozních pravidel datových úložišť. Změny jsou jen drobné, zahrnují zejména - odkaz na novou politiku přístupu k infrastruktuře (která se sama mění pouze formulačně, nikoli však významem) - lepší formulaci role správce VO při nakládání s daty expirovaných uživatelů - explicitní uvedení, že agregované provozní statistiky můžeme (často totiž musíme) používat ve výkaznictví projektů, ze kterých jsme financováni - drobné formulační úpravy
Nová pravidla naleznete zde.

Krátká odstávka úložiště v Jihlavě - 13. října 2016

Dovolujeme si Vás informovat, že z důvodu neodkladné opravy diskového pole bude hierarchické úložiště v Jihlavě (*.du2.cesnet.cz, v MetaCentru /storage/jihlava2-archive) pro uživatele nedostupné ve čtvrtek 13. října 2016 od 13 do cca 15 hodin.

Služby dalších úložišť v Plzni (du1.cesnet.cz) a Brně (du3.cesnet.cz) nejsou dotčeny. Výpadek se rovněž netýká služby FileSender ani ownCloud.

Omlouváme se způsobené problémy a děkujeme za pochopení.

Nový certifikát brněnských serverů - 10. října 2016

V pondělí, 10. října 2016, byla provedena změna certifikátu na serverech *.du3.cesnet.cz (ftp.du3.cesnet.cz, …). Nový certifikát lze identifikovat následujícími fingerprinty:

  SHA256: 38:1A:D6:E6:78:66:5D:E9:65:2B:1A:FC:D8:35:9A:2E:A4:DF:1C:81:2A:19:CB:CF:E3:2B:C7:0B:B4:F2:E3:09
  SHA1: 05:C2:15:31:C2:FB:0B:4C:D3:C5:A8:E0:8F:B8:D6:F4:0E:D8:A7:C7
  MD5: 24:D3:ED:02:3C:A1:0A:B0:F8:48:C4:45:EF:BF:BF:B9

Certifikát byl podepsán těmito certifikačními autoritami.

Starý certifikát identifikovatelný pomocí fingerprintů:

  SHA256: 0A:40:1A:35:98:9D:0A:6A:FD:7E:89:D7:98:E5:28:C2:0D:A9:EB:16:63:2B:0B:08:0C:80:C6:83:38:E8:D5:25
  SHA1: B2:3C:64:F8:1D:23:43:F2:96:40:15:E2:D0:1E:33:41:16:E7:9B:70
  MD5: C9:82:97:07:31:D6:E6:43:FA:85:AA:81:03:1C:F1:53

již není platný.

Nový certifikát jihlavských serverů - 23. srpna 2016

V úterý, 23. srpna 2016, byla provedena změna certifikátu na serverech *.du2.cesnet.cz (ftp.du2.cesnet.cz, …). Nový certifikát lze identifikovat následujícími fingerprinty:

  SHA256: B0:01:15:C7:54:61:AC:6A:4C:AE:68:65:D8:C4:6E:B6:D7:4A:2A:FD:79:63:B1:64:1D:26:4D:6F:7D:0E:2F:E5
  SHA1: 18:2D:DE:E8:A4:81:EE:FA:9F:A2:B8:8F:22:20:8A:3D:17:F7:50:7A
  MD5: 3D:AA:DC:82:92:D8:AA:68:53:19:CC:23:4F:F5:59:67

Certifikát byl podepsán těmito certifikačními autoritami.

Starý certifikát identifikovatelný pomocí fingerprintů:

  SHA256: 93:09:B9:53:17:BC:54:73:8E:01:7B:23:76:2F:73:F5:68:7A:CE:31:9B:62:B7:A6:4A:90:FD:8A:14:23:A5:39
  SHA1: A4:AB:A3:3B:C3:06:91:48:27:32:E4:AE:B7:94:96:C0:05:DA:01:34
  MD5: 57:AF:60:6D:91:5E:12:39:4F:FD:00:04:32:4D:80:6A

již není platný.

Odstávka plzeňských služeb - 21. července 2016

Dovolujeme si Vás informovat, že na hierarchickém úložišti v Plzni (*.du1.cesnet.cz, v MetaCentru /storage/plzen2-archive) proběhne ve čtvrtek 21.7.2016 v době od 9:30 hodin odstávka z důvodu opravy diskového pole. Předpokládané trvání výpadku je cca 4 hodiny.

Výpadek zahrnuje služby: přístup k souborovým systémům úložiště, FileSender, dCache, Accounting

Děkujeme za pochopení a omlouváme se za potíže.

ownCloud je opět v provozu - 15. června 2016

Služba ownCloud je opět v provozu. Pokud máte spuštěného klienta na desktopu nebo mobilním zařízení, měl by se automaticky se připojit.

Během odstávky byl ownCloud povýšen na verzi 8.2.5, který primárně řeší bezpečnostní problémy, jejichž podrobný seznam najdete na https://owncloud.org/changelog

Z důvodu nečekaných problémů se bohužel doba odstávky oproti původním předpokladům protáhla. Omlouváme se za potíže a děkujeme za pochopení.

Nový certifikát plzeňských serverů - 15. června 2016

V středu, 15. června 2016, byla provedena změna certifikátu na serverech *.du1.cesnet.cz (ftp.du1.cesnet.cz, …). Nový certifikát lze identifikovat následujícími fingerprinty:

  SHA256: 57:4D:1C:60:80:12:4E:F8:EE:16:10:15:A0:65:B8:C8:B5:D5:17:EA:38:6C:1F:DA:8C:AE:5D:C1:AE:DF:E8:CE
  SHA1: B1:A3:4F:68:56:83:A1:13:7C:F8:6F:AD:9E:1E:38:D0:59:C6:27:BC
  MD5: 38:A2:74:F7:2A:1F:10:11:52:87:BE:EC:4C:68:18:72

Certifikát byl podepsán těmito certifikačními autoritami.

Starý certifikát identifikovatelný pomocí fingerprintů:

  SHA256: CA:B0:8F:CD:98:14:9D:02:15:3B:94:9B:B2:93:6E:D0:38:82:4E:7C:BB:56:B2:ED:DB:01:B0:4E:43:A2:45:00
  SHA1: A8:90:63:33:2E:E4:9B:03:13:1A:55:ED:FE:B8:B6:A4:F5:C2:4B:A6
  MD5: E9:5D:87:CE:B3:C1:FB:6C:1E:8F:8D:D6:34:D9:A1:04

již není platný.

Odstávka ownCloudu - 15. června 2016

Dovolujeme si oznámit, že služba ownCloud bude nedostupná ve středu 15. 6. 2016 v době od 9 hodin z důvodu nezbytného bezpečnostního updatu serveru. Předpokládané trvání výpadku je cca 2 hodiny.

Děkujeme za pochopení a omlouváme se za potíže.

ownCloud - nekompatibilní klienti - 1. března 2016

Pokud používáte ownCloud, dovolujeme si Vás upozornit, že z důvodu upgradu ownCloud serveru na osmou řadu, který jsme provedli 20. února 2016, jsou nyní klienti nížší verze než 1.7 nekompatibilní. V případě, že provozujete na nějakém zařízení starou verzi klienta, doporučujeme provést aktualizaci.

Klient obvykle přímo nabízí aktualizaci, jakmile je zveřejněna nová verze. Klienta můžete také stáhnout ze stránek https://owncloud.org/install/#install-clients .

Pokud máte jakékoli dotazy, kontaktujte nás prosím na adrese support@cesnet.cz.

ownCloud je opět v provozu - 20. února 2016

Služba ownCloud je opět v provozu. Pokud máte spuštěného klienta na desktopu nebo mobilním zařízení, automaticky se připojí.

Je možno používat aktuální verzi klienta, jako je například 2.1 nebo 2.1.1, problém s přístupovými právy k lokálním souborům je vyřešen.

Server byl povýšen na verzi 8.2.2. Z uživatelsky viditelných novinek vybíráme:

 • server je kompatibilní s nejnovějšími klienty 2.1 a 2.1.1,
 • srozumitelnější webové uživatelské rozhraní,
 • smazané soubory jsou nyní organizovány po složkách,
 • ownCloud umožňuje sdílení dat s uživateli z jiných instancí ownCloudu – máte-li zájem sdílet soubory s uživatelem jiného ownCloudu, napište nám, abychom dohodli s jeho správcem základní nastavení a povolení takového sdílení,
 • přes webové rozhraní lze nastavit, jaké chcete od ownCloudu dostávat notifikace (např. o nasdílení souboru) a jak mají být agregovány,
 • a mnoho dalších oprav chyb a drobných vylepšení, jejichž podrobný seznam najdete na https://owncloud.org/changelog/ (rozdíly popsané u řad 7 a 8).

Odstávka ownCloudu 17. února - 21. února 2016

Dovolujeme si oznámit, že budeme provádět rozsáhlý upgrade serveru. Služba ownCloud nebude dostupná od středy 17. 2. 2016 cca od 9 hodin nejpozději do neděle 21. 2. Doporučujeme proto, abyste si potřebné soubory zasynchronizovali na své počítače.

O ukončení odstávky Vás budeme opět touto cestou informovat.

Pokud máte jakékoli dotazy, kontaktujte nás prosím odpovědí na tento mail na adresu support(at)cesnet.cz.

Toto oznámení bylo rozesláno všem uživatelům služby ownCloud, jejichž domovská instituce poskytuje korektně mailové adresy do federace identit.

Děkujeme za pochopení a omlouváme se za potíže.

5000 uživatelů v ownCloudu - 4. února 2016

Ve čtvrtek 4. února 2016 jsme dosáhli 5000 aktivních uživatelů systému https://owncloud.cesnet.cz a stále přibývají.

Výpadek úložiště v Jihlavě - 27. října 2015

Ve včerejších večerních hodinách došlo k výpadku úložiště v Jihlavě (du2.cesnet.cz), který postihl jak služby souborových systémů, tak i službu ownCloud. Na nápravě od té doby intenzivně pracujeme a omlouváme se za problémy.

Update: Všechny služby jsou opět funkční.

Odstávka ownCloudu 9. září - 7. září 2015

Ode dne 9. září 2015 budeme provádět nezbytnou aktualizaci serveru owncloud.cesnet.cz. Služba ownCloud nebude pro uživatele dostupná od 9. září cca 8:30 ráno. Zprovoznění služby očekáváme nejpozději 10. září odpoledne.

Po dobu odstávky nebude dostupné webové rozhraní služby ani synchronizace souborů mezi zařízeními. Doporučujeme Vám proto před tímto termínem aktualizovat soubory, které budete po dobu odstávky potřebovat, na lokální počítače.

Omlouváme se za vzniklé nepohodlí. Jiné služby datových úložišť CESNET nebudou dotčeny.

ownCloud - pozor na klienty 1.8.1 a starší - 24. července 2015

Pokud používáte ownCloud, dovolujeme si Vás upozornit, že důrazně nedoporučujeme k synchronizaci na osobních počítačích používat verze 1.8.1 a starší ownCloud klienta pro Windows, Linux a OS X. Obsahují totiž chybu, která se sice projevuje občas, ale může ohrozit integritu souboru během kopírování na serveru. Nové verze klienta (1.8.3 a novější) tím postiženy nejsou. Problém se netýká klientů pro mobilní zařízení.

Klient obvykle přímo nabízí aktualizaci, jakmile je zveřejněna nová verze.
Klienta můžete také stáhnout ze stránek
https://owncloud.org/install/#install-clients .

Pokud máte jakékoli dotazy, kontaktujte nás prosím odpovědí na tento mail na adresu support@cesnet.cz.

Toto oznámení jsme rovněž rozeslali mailem uživatelům ownCloudu, jejichž domovská instituce korektně poskytuje mailové adresy ve federaci.

Nový certifikát plzeňských serverů - 2. června 2015

V úterý, 2. června 2015, byla provedena změna certifikátu na serverech store[1-6].du1.cesnet.cz. Nový certifikát lze identifikovat následujícími fingerprinty:

  SHA256: CA:B0:8F:CD:98:14:9D:02:15:3B:94:9B:B2:93:6E:D0:38:82:4E:7C:BB:56:B2:ED:DB:01:B0:4E:43:A2:45:00
  SHA1: A8:90:63:33:2E:E4:9B:03:13:1A:55:ED:FE:B8:B6:A4:F5:C2:4B:A6
  MD5: E9:5D:87:CE:B3:C1:FB:6C:1E:8F:8D:D6:34:D9:A1:04 

Certifikát byl podepsán těmito certifikačními autoritami.

Starý certifikát identifikovatelný pomocí fingerprintů:

  SHA1: 41:6C:8B:9A:8E:50:57:1D:28:31:D6:92:E4:6D:45:3C:29:B1:9E:85
  MD5: FF:72:04:48:33:75:B8:BE:46:27:D6:CC:0B:C9:4A:D5

již není platný.

ownCloud - pozor na klienty pro PC verze 1.8.0 - 24. dubna 2015

Pokud používáte ownCloud, dovolujeme si Vás upozornit, že důrazně nedoporučujeme k synchronizaci na osobní počítače používat poslední verzi ownCloud klienta 1.8.0. Obsahuje totiž chybu, která se sice projevuje občas, ale která způsobí na osobním počítači smazání lokální kopie dat. Přestože je to chyba nepříjemná, ztráta dat nehrozí, jak níže vysvětlíme.

Jak postupovat.

Verzi klienta zjistíte v Nastavení (Settings) - Obecné (General). Pokud provozujete jinou verzi klienta, než 1.8.0, je vše v pořádku (jen si verzi 1.8.0 neinstalujte).

Tato chyba má být rovněž opravena ve verzi 1.8.1, ta nicméně ještě nebyla vydána.

Namísto klienta 1.8.0 ale nainstalujte např. verzi 1.7.1 ze stránek https://owncloud.org/changelog/desktop/

Pokud klient 1.8.0 smazal nějaké lokální soubory, nebo jste pozorovali jiné problémy se synchronizací, můžete také vynutit plnou resynchronizaci lokální kopie dat následujícím postupem:

 1. zastavte a odinstalujte klienta 1.8.0
 2. v hlavním adresáři ownCloudu se nachází soubor .csync_journal.db, ten přesuňte mimo adresář ownCloudu nebo přejmenujte (pokud jej chcete ponechat pro nás k případné analýze; jinak jej můžete smazat)
 3. nainstalujte klienta verze 1.7.1 ze stránek https://owncloud.org/changelog/desktop/ a spusťte jej
 4. do lokálního adresáře se zasynchronizuje stav na serveru – tato operace může trvat v závislosti na objemu dat i několik hodin
 5. pro jistotu zkontrolujte rovněž obsah „koše“ ve webovém rozhraní ownCloudu (tlačítko Smazané soubory)

Proč nehrozí ztráta dat:

 1. klient s touto chybou smaže pouze _lokální_ kopii dat na osobním počítači, data na serveru zůstanou
 2. i skutečné mazání souborů na ownCloudu serveru se realizuje tak, že se soubor pouze přesune do koše, který je dostupný např. přes webové rozhraní (tlačítko Smazané soubory) a uživatel si soubory může sám obnovit
 3. veškerá data v ownCloudu jednou denně zálohujeme

Pokud máte jakékoli dotazy, kontaktujte nás na support@cesnet.cz.

Toto oznámení jsme rovněž rozeslali mailem uživatelům ownCloudu, jejichž domovská instituce korektně poskytuje mailové adresy ve federaci.

Nová provozní pravidla - 18. prosince 2014

Nová provozní pravidla úložišť ošetřují případ, kdy uživatel neprodlouží členství ve virtuální organizaci nebo ztratí přístup k federaci, ale předtím, než členství ztratil, si nezkopíroval svá data. V takovém případě uživateli data jednorázově vydáme. Je to jediná změna, která nejspíš nebude potřeba příliš často, ale rádi ujistíme naše uživatele i takto formálně, že to lze udělat. Nová pravidla budou platit od února 2015.

Nový web Datových úložišť - 29. října 2014

Spustili jsme nový web datových úložišť. S tím došlo rovněž k úpravě struktury odkazů, nová forma je jednodušší a lidsky čitelnější. Pokud máte v záložkách přímé odkazy návody, aktualizujte si je. Slibujeme ale, že při dalších úpravách už budeme dělat vše pro to, aby odkazy zůstaly zachovány.

Mimochodem, počet uživatelů ownCloudu už přesáhl 2000, přesněji je to dnes 2131.

1000 uživatelů v ownCloudu - 30. června 2014

V pondělí 30. června 2014 jsme dosáhli tisíce aktivních uživatelů systému https://owncloud.cesnet.cz a stále přibývají.

Nová provozní pravidla úložišť zveřejněna - 13. června 2014

Nový text provozních pravidel datových úložišť byl zveřejněn. Začnou platit za tři měsíce, do té doby je v platnosti stávající verze. Pravidla byla upravena zejména s ohledem na praxi zacházení s virtuálními organizacemi.

ownCloud - Cloudové úložiště na CESNETu - 11. dubna 2014

ownCloud je služba pro ukládání, synchronizaci a sdílení souborů, plně provozovaná na úložištích sdružení CESNET. Poskytuje webové rozhraní pro přístup k datům, synchronizaci dat mezi počítači a mobilními zařízeními. Přístup ke službě je navázán na federaci identit.

Dokumentaci najdete v sekci návodů. Doporučujeme nahlédnout do dokumentace, najdete tam odkaz na mobilní klient zdarma, stejně jako instrukce pro jeho nastavení.

Účet si vytvoříte a pro přístup ke službě samotné použijte https://owncloud.cesnet.cz.

Nový certifikát plzeňských serverů - 15. února 2014

V pondělí, 15. února 2014, byla provedena změna certifikátu na serverech store[1-6].du1.cesnet.cz. Nový certifikát lze identifikovat následujícími fingerprinty:

  MD5: FF:72:04:48:33:75:B8:BE:46:27:D6:CC:0B:C9:4A:D5
  SHA1: 41:6C:8B:9A:8E:50:57:1D:28:31:D6:92:E4:6D:45:3C:29:B1:9E:85

Certifikát byl podepsán těmito certifikačními autoritami.

Starý certifikát identifikovatelný pomocí fingerprintů:

  MD5: 10:3A:1E:0E:0F:8B:DE:8F:40:E4:6D:3E:D3:6F:D6:F6
  SHA1: CF:51:14:E6:79:BD:CA:9B:09:6D:F7:DF:7C:CC:95:AA:FE:E5:A2:BC

již není platný.

Slavíme druhý PB v Plzni - 25. 10. 2013

Dnes byla překonáno další „hezké“ číslo: úložiště v Plzni spravuje již 2 PB uložených dat, což představuje obsazení 1001 pásek.

Nová služba GlobusOnline - 14. srpna 2013

Jedná se službu pro kopírování velkého objemu dat na velké vzdálenosti za pomocí webového rozhraní. Data můžete přenášet mezi Vašim home adresářem v datových úložištích CESNET a mezi jiným vzdáleným úložištěm podporující GlobusOnline, případně Vaší pracovní stanicí/notebookem s nainstalovanym klientem.

Více se můžete dočíst v návodu.

Zpřístupnění úložiště pro uživatele MetaCentra - 8. července 2013

Uživatelé MetaCentra dostali přímý přístup k datovému úložišti v Plzni. Úložiště je připojeno na všechny stroje MetaCentra. Uživatelům MetaCentra bude úložiště sloužit jako prostor pro odkládání cenných archivních dat.

Přidání další migrační politiky do VO Storage - 19. června 2013

Do zdrojů dostupných ve virtuální organizaci Storage jsme přidali datový prostor s migrační politiku tape_tape. Migrační politika určuje, na jakou vrstvu úložiště budou data uložena a za jakých okolností se to má změnit.

Uživatelům z VO Storage (včetně stávajících) byl odkaz do tohoto prostoru přidán do domovských adresářů. Dosavadní politika cache_tape se hodí převážně pro odkládání živějších drobných dat. Prostor tape_tape je vhodný pro ukládání osobních záloh a archivů, ke kterým se přistupuje zřídka. Diskový prostor v politice tape_tape také umožňuje nastavit větší kvóty pro pohodlnější práci s objemnými daty. Pokud uživateli nebude vyhrazená kvóta stačit, na požádání ji změníme.

Podrobné informace najdete v popisu migračních politik.

Změna shellu pro ssh přístup - 16. dubna 2013

Shell pro ssh přístup k úložišti v Plzni jsme změnili na bash. Hlavními výhodami jsou

 • není třeba volat ssh pro každý příkaz, který chcete provést,
 • lze používat spojení výstupu příkazu na vstup jiného (trubka, pipe).

Pokud používáte ssh přístup k úložišti ve skriptech, není třeba nic měnit. Nové nastavení je ale uživatelsky přívětivější.

Detailní popis ssh přístupu najdete v návodu.

Aplikace HPN-SSH patche a dostupnost návodu - 28. března 2013

Nyní plně podporujeme HPN-SSH patch, který byl již dříve nasazen na našich serverech. Patch přináší vyšší rychlost přenosů pomocí protokolu SSH. Zlepšení můžete pozorovat i bez aplikace patchů na Vaší straně, nejlepších výsledků však dosáhnete při použití upraveného SSH klienta, kdy se automaticky začne používat paralelní AES šifrování.

Jelikož jsou protokoly rsync, SCP i SFTP tunelovány skrz SSH, zrychlení se projeví i u těchto protokolů.

Update: Z důvodu nestability HPN patche, která nastala v některých případech, jsme se rozhodli patch odebrat z SSH binárek.

Rekonfigurace diskových polí na HSM v Plzni - 28. února 2013

Provedli jsme rozsáhlou rekonfiguraci diskových polí na úložišti v Plzni. Změnilo se umístění domovských adresářů a také adresářů jednotlivých virtuálních organizací.

Doporučujeme uživatelům, aby se seznámili s novou strukturou, která je popsána ve speciálním návodu. Uživatelé nyní mají jasný přehled o migračních politikách pro umístění dat.

Poslední úprava: 07.12.2017 10:38