cs:navody:perun:pridani_ssh_klice:start

Přidání SSH klíče

Nepoužívejte prosím funkce poskytované systémem Perun, které nejsou popsané v tomto návodu. Mohlo by dojít k narušení struktury Vámi spravovaných VO. Připravujeme přehlednější uživatelské rozhraní.
  • Přihlaste se do prostředí Perun a přejděte do sekce User.
  • Zde přes tlačítko Select identity zvolte identitu, u které chcete SSH klíč nastavit.
  • V nabídce User vyberte záložku Authentication.
  • Nyní vložte zkopírovaný SSH klíč do pole označeného jako Public ssh Key a potvrďte stisknutím tlačítka Save.
  • Chcete-li SSH klíč využívat též pro přihlašování k privilegovaným účtům, např. k účtu root na virtuálních strojích v MetaCloudu, vložte svůj veřejný klíč také do pole Public ssh admin Key!
Dejte si prosím pozor, aby jste během kopírování sebou nevzali i white space znaky jako mezeru, tabulátor nebo znak nového řádku. Takovéto znaky v sekvenci SSH klíče, by jej zneplatnily.
Veškeré změny provedené v rámci systému Perun se zpropagují na uložiště do jedné hodiny. Provedené změny tedy nejsou okamžité!
Poslední úprava:: 15.04.2023 23:01