cs:navody:ssh:start

Práce na serveru přes ssh

Na server je možné se přihlásit i přes protokol ssh, uživatel dostane příkazovou řádku (bash), případně může zadat příkaz jako parametr (ten se pak vykoná a spojení se ukončí).

Dostupné příkazy najdete v adresáři /usr/bin. Je také možno používat standardní vlastnosti shellu bash, jako například spojení příkazů pipou (trubkou). Pokud potřebujete doinstalovat něco dalšího, kontaktujte uživatelskou podporu (support@cesnet.cz). Obecně platí, že shell na úložišti je určen pouze k manipulaci s daty, nikoli např. výpočtům.

Server podporuje připojení klienta pouze přes protokol ssh ve verzi 2, která je u klientu většinou výchozí volbou. Pokud by měl klient nastavenu výchozí verzi ssh-protokolu nastavenu na 1, je nutné ji ručně předefinovat - u konzolového ssh se dá použít parametr „-2“, u Putty se nastaví „Preferred SSH protocol version“ na hodnotu „2“, případně „2 only“.

Ukázka příkazu pro připojení na server:

~$ ssh uzivatel@server

Ukázka příkazu pro připojení na server s vynucením verze SSH 2 protokolu:

~$ ssh -2 uzivatel@server
Výchozí umask je při použití SSH 022.

Spouštění příkazů pomocí nástroje Putty

Spuštění příkazu se v Putty definuje v kategorii „Connection→SSH“, kde do řádku „Remote command“ napíšeme požadovaný příkaz. Po provedení příkazu se spojení automaticky ukončí, což při výchozím nastavení Putty způsobí zavření okna a ztracení zobrazeného výstupu. Aby bylo možné výstup přečíst, je nutné v kategorii Session vybrat „Close window on exit“ na „Never“.

Použití Putty je vhodné především pro jednorázové zadání příkazů, protože nemá historii příkazů, a proto se musí zadávat každý příkaz znovu. Při častějším přihlašování na server přes ssh je v systému Windows vhodnější použít program CygWin - Instalace rsync klienta pro příkazový řádek v prostředí Windows/Cygwin.

Poslední úprava:: 03.03.2020 15:31