en:navody:hsm

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

en:navody:hsm [07.05.2014 12:26] (current)
strnad@cesnet.cz created
Line 1: Line 1:
 +===== Hierarchical storage management =====
  
 +**Hiearchický model ukládání dat** (HSM – Hierarchical Storage Management) spočívá v tom, že méně často používaná data jsou odsouvána na levnější média s vyšší kapacitou, většinou vypínatelné disky (MAID - Massive Array of Idle Disks) nebo pásky. Hovoříme tak o **vrstvách** (tiers) úložiště a přesunům dat mezi vrstvami se říká **migrace**.
 +
 +Tímto je umožněno s danými náklady dosáhnout výrazně vyšší kapacity oproti úložišti s rotujícími disky. Uživatel přímo umístění dat nepozná, systém se o přesuny dat stará automaticky. Uživatel veškerá data vidí na diskovém poli. Přistoupí-li ovšem k datům, která byla odsunuta do zadních vrstev úložiště,​ systém je musí přesunout zpět na diskové pole, což může nějakou dobu (obvykle minuty při běžných objemech dat) trvat. O to se uživatel nemusí starat, systém to zařídí automaticky.
 +
 +Nastavení migrací dat se řídí **migrační politikou**. Politika definuje, kam se budou přesouvat data, které nějakou dobu nebyla použita, nebo když došlo k zaplnění vyhrazeného prostoru na aktuálním tieru. Migrační politiku nastavuje správce úložiště.
 +
 +Pokud poučený uživatel ví, že bude potřebovat data, která delší dobu nepoužil, je vhodné, aby si zkontroloval,​ zda jsou dostupná na diskových tierech, případně data nechal přesunout. K tomu slouží speciální příkazy, na jejichž popisy odkazujeme níže. Pro manipulaci s malými daty (stovky GiB nebo nižší jednotky TiB) se o to uživatel ale nemusí starat.
 +==== Plzeň ====
 +[[:​cs:​navody:​ssh:​start#​seznam_povolenych_prikazu|Povolené příkazy]] můžete spouštět pomocí [[:​cs:​navody:​ssh:​start#​spousteni_prikazu_v_konzoli|ssh]] či [[:​cs:​navody:​ssh:​start#​spousteni_prikazu_pomoci_nastroje_putty|putty]] (v případě Windows). Mezi nejdůležitější patří [[:​cs:​navody:​ssh:​start#​dm_prikazy|dmget,​ dmput, dmfind a dmls]], kterými můžete řídit migrace.
Last modified: 07.05.2014 12:26