en:navody:hsm

Hierarchical storage management

Hiearchický model ukládání dat (HSM – Hierarchical Storage Management) spočívá v tom, že méně často používaná data jsou odsouvána na levnější média s vyšší kapacitou, většinou vypínatelné disky (MAID - Massive Array of Idle Disks) nebo pásky. Hovoříme tak o vrstvách (tiers) úložiště a přesunům dat mezi vrstvami se říká migrace.

Tímto je umožněno s danými náklady dosáhnout výrazně vyšší kapacity oproti úložišti s rotujícími disky. Uživatel přímo umístění dat nepozná, systém se o přesuny dat stará automaticky. Uživatel veškerá data vidí na diskovém poli. Přistoupí-li ovšem k datům, která byla odsunuta do zadních vrstev úložiště, systém je musí přesunout zpět na diskové pole, což může nějakou dobu (obvykle minuty při běžných objemech dat) trvat. O to se uživatel nemusí starat, systém to zařídí automaticky.

Nastavení migrací dat se řídí migrační politikou. Politika definuje, kam se budou přesouvat data, které nějakou dobu nebyla použita, nebo když došlo k zaplnění vyhrazeného prostoru na aktuálním tieru. Migrační politiku nastavuje správce úložiště.

Pokud poučený uživatel ví, že bude potřebovat data, která delší dobu nepoužil, je vhodné, aby si zkontroloval, zda jsou dostupná na diskových tierech, případně data nechal přesunout. K tomu slouží speciální příkazy, na jejichž popisy odkazujeme níže. Pro manipulaci s malými daty (stovky GiB nebo nižší jednotky TiB) se o to uživatel ale nemusí starat.

Plzeň

Povolené příkazy můžete spouštět pomocí ssh či putty (v případě Windows). Mezi nejdůležitější patří dmget, dmput, dmfind a dmls, kterými můžete řídit migrace.

Last modified:: 07.05.2014 12:26