cs:navody:curlftpfs:start

CurlFtpFS

Program umožnuje připojit vzdálené uložiště do systému, kde se tváří, jako lokální oddíl a lze na něj aplikovat standardní UN*Xové programy (ls, rm, cp, apod.). Aplikaci lze nainstalovat pomocí balíčkovacího systému, či stažením zdrojových kódů z domovských stránek a následné kompilace.

Pokud je program úspěšně nainstalován, tak si nejdříve vytvoříme adresář, do kterého připojíme vzdálené uložiště:

mkdir /cesta_k_adresari/ftp
Pokud se vám zobrazuje hlášení:
fusermount: failed to open /etc/fuse.conf: Permission denied
zkontrolujte, zdali jste ve skupině fuse např. příkazem id.
Přidání do skupiny provedete pomocí:
usermod -a -G fuse jmeno_uzivatele

Je možné, že hlášení se vám bude zobrazovat i přesto, že jste provedli zmíněný postup, nicméně připojení svazku proběhne v pořadku. To můžete ověřit kupříkladu pomocí ls /cesta_k_adresari/ftp.

Samotné připojení provedeme pomocí příkazu:

curlftpfs -o ssl -o user="uzivatelske_jmeno" ftp://server /cesta_k_adresari/ftp
DU4 Ostrava ftp.du4.cesnet.cz
DU5 Jihlava ftp.du5.cesnet.cz

V případě, že chceme dát přístup na uložiště i ostatním uživatelům systému, musíme přidat do souboru /etc/fuse.conf řádek:

user_allow_other 

Nyní již můžeme použít příkaz:

curlftpfs -o allow_other -o ssl -o user="uzivatelske_jmeno" ftp://server /cesta_k_adresari/ftp

Mezi další užitečné volby patří:

  • -o uid=N nastaví vlastníka souborů uživatele s daným UID
  • -o gid=N nastaví skupinu s danou GID pro soubory

V případě, že chceme aby se vzdálené uložiště připojovalo automaticky po startu OS, je nutné přidat do souboru /etc/fstab záznam:

curlftpfs#uzivatelske_jmeno:heslo@server /cesta_k_adresari/ftp fuse rw,ssl,auto 0 0

Seznam parametrů pro nastavení v /etc/fstab:

  • ro - (read only) pouze ke čtení
  • rw - (read write) čtení i zápis
  • ssl - povinná volba povolující SSL/TLS
  • auto - svazek se připojí automaticky při startu
  • noauto - svazek se nepřipojí automaticky při startu, pro připojení můžeme použít mount /cesta_k_adresari/ftp
  • user - práce se svazkem (připojování/odpojování) i pro běžné uživatele
  • umask - nastavení práv u souborů

Jestliže nechcete čekat na restartování počítače nebo jen chcete vyzkoušet správnost nastavení, použijte:

mount /cesta_k_adresari/ftp

Pokud proběhlo připojení vzdáleného uložiště v pořádku, tak uvidíme naše soubory v adresáři /cesta_k_adresari/ftp a pro manipulaci s nimi můžeme použít standardní UN*Xové programy (ls, rm, cp, apod.).

Odpojení uložiště provedeme příkazem:

fusermount -u /cesta_k_adresari/ftp

Odkazy na zdroje

Poslední úprava:: 01.11.2015 12:48