cs:navody:object_storage:cesnet_s3_url_share

Sdílení S3 objektu pomocí (presigned) adresy URL

Aby bylo možné generovat URL adresy pro sdílení objektů uložených v rámci S3 úložiště, je nutné nejdříve provést konfiguraci nástroje aws.

Všechny objekty a buckety jsou ve výchozím nastavení privátní. Presigned URL je odkaz na objekt Ceph S3, který umožňuje komukoli, kdo obdrží adresu URL, načíst objekt S3 pomocí požadavku HTTP GET.

Následující příkaz vygeneruje presigned adresu URL pro určený bucket a klíč, který je platný po dobu jedné hodiny:

aws s3 --profile myprofile presign s3://bucket/file

Pokud chcete vytvořit pre-signed adresu URL s vlastní životností, která odkazuje na objekt v S3 bucketu, musíte použít:

aws s3 --profile myprofile presign s3://bucket/file --expires-in 2419200

Tím se vytvoří URL přístupná po dobu jednoho měsíce. Parametr „–expires-in“ je v sekundách.

Při vypršení pre-signed adresy URL, uvidíte podobné hlášení:

This XML file does not appear to have any style information associated with it. The document tree is shown below. \\
<Error> \\
<link type="text/css" rel="stylesheet" id="dark-mode-general-link"/> \\
<link type="text/css" rel="stylesheet" id="dark-mode-custom-link"/> \\
<style lang="en" type="text/css" id="dark-mode-custom-style"/> \\
<Code>AccessDenied</Code> \\
<RequestId>tx0000000000000000f8f26-00sd242d-1a2234a7-storage-cl2</RequestId>\\
<HostId>1aasd67-storage-cl2-storage</HostId> \\
</Error> \\

Po vygenerování presigned URL adresy, nemůžete měnit její životnost! Musíte vygenerovat novou podepsanou URL adresu. Platí pro adresy URL aktivní i s prošlou životností.

Poslední úprava:: 18.01.2023 15:35