cs:navody:object_storage:rclone:start

Připojení objektového úložiště pomocí nástroje rclone

Tento návod slouží pro konfiguraci nástroje rclone pro objektová úložiště, konkrétně pro službu S3. Návod slouží pro uživatele systémů Windows a Linux. Služba rclone umožňuje přenos dat pomocí několika protokolů, v tomto návodu se však omezíme pouze na S3. Při použití rclone pro S3 vám tento nástroj umožní synchronizovat složky, zakládat buckety, uploadovat data a mnoho dalšího.

Stažení a instalace nástroje rclone

Nejříve je nezbytné stáhnout a rozbalit příslušnou verzi rclone odpovídající vámi provozovanému systému.

Důrazně doporučujeme používat aktuální verze vydání nástroje rclone dostupné na webových stránkách rclonu. Použití nástroje rclone ze systémových repozitářů vaší distribuce může způsobovat chyby související se zastaralou verzí rclone. V případě user profile instalace je možné pro update použít příkaz:
rclone selfupdate

Linux - manuální instalace rclone do user profile

Po stažení nástroje rclone z webových stránek jej rozbalíme.

unzip rclone-v1.59.1-linux-amd64.zip

Následně nakopírujeme binární soubor rclone do připravené složky bin v uživatelském profilu/home.

cp ./rclone-v1.59.1-linux-amd64/rclone /home/user/bin/

V posledním kroku přidáme umístění nástroje rclone do uživatelské proměnné PATH

PATH=/home/user/bin:$PATH
Pro persistentní přidání cesty s rclonem do proměnné PATH můžete řádek výše vložit do souboru „.bashrc“
$ echo 'PATH=/home/user/bin:$PATH' >> .bashrc

Případně dle preferencí můžete umístit binární soubor rclone do systémové cesty:

/usr/local/bin

Nakonec můžeme provést kontrolu, že došlo k propsání požadované cesty do proměnné PATH.

echo $PATH
Pro takto nainstalovaný rclone, je následně pro jeho update možné použít následující příkaz:
rclone selfupdate
2022/08/25 11:54:07 NOTICE: Successfully updated rclone from version v1.59.0 to version v1.59.1

Windows - manuální instalace rclone do user profile

Nejdříve budeme potřebovat připravit bin adresář pro rclone.exe. Adresář vytvořte v uživatelském profilu. Do průzkumníka Windows stačí vložit:

%USERPROFILE%

V zobrazeném adresáři kliknete pravým tlačítkem –> následně vyberete možnnost Nový –> Složka/Adresář. Adresář pojmenujte jako bin. Do této složky přesuneme soubor rclone.exe, který je v rozbaleném archivu, který jsme stáhli ze stránek rclone.

V dalším kroku klikneme na nabídku Start (1) a vyhledáme Edit the system environment variables (2) (Upravit proměnné prostředí systému).

V zobrazeném dialogovém okně klikeneme na tlačítko Environment variables (1).

V dalším kroku vybereme v sekci User variables for UserXY (1) řádek s proměnnou Path (2) a klikneme na tlačítko Edit (3).

Následně přídáme novou cestu pomocí kliknutí na tlačítko New (1) a následně vyplníme cestu k vyrobenému „bin“ adresáři (2), viz níže. Nastavení potvrdíme kliknutím na tlačítko OK (3).

%USERPROFILE%\bin

Nakonec potvrdíme kliknutím na OK a Apply.

Pro takto nainstalovaný rclone, je následně pro jeho update možné použít následující příkaz:
rclone selfupdate
2022/08/25 11:54:07 NOTICE: Successfully updated rclone from version v1.59.0 to version v1.59.1

Základní konfigurace rclone pro S3

V tomto návodu naleznete základní konfiguraci nástroje rclone pro CESNET S3. Konfigurace je popsaná jednak pomocí grafického rozhraní ale také pomocí příkazové řádky.

Základní příkazy a ovládání rclone pro S3

V tomto návodu naleznete základní příkazy a ovládání nástroje rclone. Jedná se zejména o manipulaci s buckety, soubory a adresáři.

Rozšířené funkce

Šifrování bucketů pomocí nástroje rclone

Tento návod popisuje konfiguraci a ovládání šifrovaných bucketů pomocí nástroje rclone. Tato funkcionalita slouží pro šifrování dat na klientské straně.

Poslední úprava:: 07.02.2023 18:45