cs:navody:perun:nastaveni_kvot_na_ulozisti:start

Nastavení kvót na úložišti

Nepoužívejte prosím funkce poskytované systémem Perun, které nejsou popsané v tomto návodu. Mohlo by dojít k narušení struktury Vámi spravovaných VO. Připravujeme přehlednější uživatelské rozhraní.

Zadejte webovou stránku https://einfra.cesnet.cz/fed/gui/ do adresního řádku prohlížeče. Zobrazí se Vám stránka, kde zvolíte svou organizaci.

Vyplňte login a heslo a zvolte „Přihlásit“. Po úspěšném přihlášení se Vám zobrazí dashboard systému Perun, jako je na obrázku níže. Zde máte přehled VO, jejichž jste správce. Klikněte na VO, ve které je uživatel u kterého chcete změnit kvótu.

V záložkách zvolte „Members“.

Klikněte na „List all“, čímž dostanete všechny uživatele dané VO, včetně servisních identit. Rozklepněte účet, na kterém chcete kvótu nastavit.

Zobrazí se Vám informační přehled k účtu. Nyní zvolte v záložkách „Settings“.

Vyberte z menu „Assigned resources“ zdroj1), který chcete nastavit.

Nyní již můžete nastavit kvóty dle potřeby. Vysvětlení jednotlivých hodnot je níže v tabulce.

Jméno Popis
Data limit Jedná se o tzv. hard kvótu, což je limit, který nelze překročit. Zadává se včetně jednotek (M,G,T, …), G je výchozí. Pokud tuto hodnotu vyplníte, tak definujete vyjímku oproti globálnímu nastavení u zdroje (resource).
Data quota Jedná se o tzv. soft kvótu, což je limit, který lze dočasně překročit. O jejím překročení bude uživatel informován. Zadává se včetně jednotek (M,G,T, …), G je výchozí. Pokud tuto hodnotu vyplníte, tak definujete vyjímku oproti globálnímu nastavení u zdroje (resource).
Files limit Hard quota určuje maximální počet souborů, které může uživatel nahrát. Pokud tuto hodnotu vyplníte, tak definujete vyjímku oproti globálnímu nastavení u zdroje (resource).
Files quota Soft quota určuje maximální počet souborů, které může uživatel nahrát. Pokud tuto hodnotu vyplníte, tak definujete vyjímku oproti globálnímu nastavení u zdroje (resource).
Prosíme vyčkejte zhruba 30 minut, než se daná změny zpropagují na úložiště.
1)
část úložiště, která může být umístěna na jednom ze tří data center
Poslední úprava:: 19.01.2016 16:43