cs:navody:samba:start

Samba

Je velmi důležité mít na paměti, že přenos dat přes Sambu není šifrován. V případě, že chcete přenos zabezpečit, zvolte nějakou z šifrovacích metod. Na Windows můžete například použít IPsec.
Důležité je pravidlo, že všechny loginy by měly obsahovat jen malá písmena ze standardní latinky (anglické abecedy). To se týká především vytváření servisních účtů. Pokud máte servisní účet, který obsahuje velká písmena, přístup na úložiště prostřednictvím Samby nebude funkční.

Heslo do Samby

Samba používá vlastní heslo. Nelze tedy použít to, jenž používáte pro přístupy přes SSH, SFTP apod. Nastavení hesla pro sambu je možné až poté, co máte vytvořený účet. Vyčkejte tedy alespoň 60 minut poté, co vám dorazil email o schválení vaší přihlášky do VO.

Uživatelské heslo pro Sambu je nezbytné nastavit v uživatelském profilu. Pro nastavení hesla musíte zvolit, zda chcete nastavit heslo pro standardní uživatelský účet nebo pro servisní účet.

Nejdříve se musíte přihlásit a následně klikněte v levém menu na Nastavení a dále na Heslo pro službu SAMBA.

Jednorázové připojení

Samba pracuje s UNC (Universal Naming Convention) cestou. Ta specifikuje umístění síťového prostředku, sdíleného adresáře, souboru či tiskárny. Syntaxe UNC má následující tvar:

\\<Název počítače>\<Sdílený adresář>\<Sdílený soubor>

UNC bývá také označována jako kompletní síťová cesta.

DU4 Ostrava samba.du4.cesnet.cz
DU5 Jihlava samba.du5.cesnet.cz
Nepoužívejte znaky \, /, :, ?, „. <, >, | v názvech souborů a adresářů. Tyto znaky neumí Samba zpracovat a tudíž soubory obsahující libovolný nevalidní znak, nebudou zapsány na úložiště.

1. Otevřete Průzkumník a do stavového řádku zadejte adresu Samba serveru, kde máte vytvořené úložiště. Adresu zadejte ve formátu UNC. Pro Ostravu to je například \\samba.du4.cesnet.cz\share. Pri zadávání adresy konkretního Samba serveru nezapomeňte vždy rovněž uvést jméno sdíleného adresáře share. Adresu potvrďte tlačítkem Enter.

2. Použijte stejný login jako u ostatních protokolů a heslo pro Sambu nastavené podle návodu výše.

3. Po potvrzení přihlašovacích údajů, dostanete obsah vašeho domovského adresáře.


Připojení vzdáleného svazku (permanentně)

Pokud budete chtít vytvořit klasický síťový disk tzn. připojit svazek permanentně do systému, postupujte podle návodu níže.

1. Otevřete „Tento počítač“ a dále klikněte na záložku „Počítač“ a poté „Připojit síťovou jednotku“.

2. V novém dialogovém okně „Připojit síťovou jednotku“ vyberte písmeno pro připojení disku. Dále zadejte adresu Samba serveru, kde máte vytvořené úložiště. Adresu zadejte ve formátu UNC. Pro Ostravu to je například \\samba.du4.cesnet.cz\share. Akci dokončíte kliknutím na tlačítko „Finish“.

3. Dále zadejte Vaše přihlašovací údaje, login a heslo nastavené pro Sambu a klikněte na „OK“.

4. Po potvrzení přihlašovacích údajů, dostanete obsah vašeho domovského adresáře.

Pokud jste připojili vaše úložiště pomocí protokolu samba a v dialogovém okně nevidíte váš shared adresář, je nezbytné vytvořit tzv. symlink ve vašem home adresáři na cestě /home/uzivatelske_jmeno. Symlink vytvoříte pomocí příkazu:
ln -s ../../migracni_politika/VO_nazev/shared nazev_symlinku
Poslední úprava:: 11.05.2022 15:13