cs:infrastruktura_ulozist

Toto je starší verze dokumentu!


Infrastruktura úložišť

Úložiště využívá distribuovaného a hierarchického modelu. Distribuovaný model je reprezentován geograficky oddělenými datovými centry, umístěné v Plzni, Jihlavě a Brně. Tento model přináší výhodu výrazně vyšší odolnosti proti ztrátě dat způsobené poškozením médií, přírodní katastrofou nebo chybou uživatele či administrátora. Daší výhoda může spočívat v možnosti využít nejbližšího úložiště, se kterým bude komunikace nejrychlejší.

Hierarchický model (typu HSM – Hierarchical Storage Management) spočívá v tom, že méně často používaná data jsou odsouvána na levnější média s vyšší kapacitou, většinou pásky. Tímto je umožněno s danými náklady dosáhnout výrazně vyšší kapacity oproti čistě diskovému úložišti. Naproti tomu často používaná data budou uložena na velmi rychlých médiích (cache, rychlé disky), a tak budou k dispozici uživateli ve velmi krátkém čase.

Datová centra


Brno

Tier 1 obsahuje dvě disková pole DCS3700 s kapacitou 4 TiB. Tier 2 je tvořen jednak 3 kusy MAID polí Proware EP-4643S, tak páskovou knihovnou IBM TS3500. Využitelná kapacita diskových polí MAID je 2116 TiB, respektive 3520 TiB v případě páskové knihovny.

Fotky datacentra

Poslední úprava: 16.07.2019 13:20