cs:navody:perun:mazani_uzivatelu:start

Mazání uživatelů

Nepoužívejte prosím funkce poskytované systémem Perun, které nejsou popsané v tomto návodu. Mohlo by dojít k narušení struktury Vámi spravovaných VO. Připravujeme přehlednější uživatelské rozhraní.

Zadejte do prohlížeče adresu: https://einfra.cesnet.cz/fed/gui/
Zobrazí se Vám stránka, kde zvolíte svou organizaci.
{

Vyplňte login a heslo a zvolte „Přihlásit“. Po úspěšném přihlášení se Vám zobrazí dashboard systému Perun, jako je na obrázku níže. Zde máte přehled VO, jejichž jste správce. Klikněte na VO, jejímž členem je uživatel, kterého chcete odebrat z ní odebrat.

Zvolte „Members“ v levém menu.

Vyhledejte uživatele, kterého chcete odebrat z VO, zadáním jména do vyhledávacího pole a stisktuním tlačítka „Search“.

Dostanete seznam uživatelů, kteří vyhovují Vašemu vyhledávanému řetězci.

Ze seznamu nalezených uživatelů vyberte toho správného a smažte ho tlačítkem „Remove“.

Potvrďte smazání uživatele z VO pomocí „OK“.

V případě úspěšného smazání Vám bude zobrazeno hlášení „Member: $ID deleted!“, kde $ID je jedinečný identifikátor uživatele.

Nyní jste smazali uživatele a můžete se odhlásit.

Po smazání uživatele, zůstávají data na úložišti ještě nejméně rok. V případě potřeby je tedy možné se k nim dostat.
Aplikace změn na úložišti chvíli trvá. Doporučujeme vyčkat zhruba 30 minut, aby jste měli jistotu, že se vše aplikovalo.
Poslední úprava:: 13.12.2017 09:22