cs:navody:perun:prodlouzeni_clenstvi_ve_vo:start

Prodloužení členství ve VO

Nepoužívejte prosím funkce poskytované systémem Perun, které nejsou popsané v tomto návodu. Mohlo by dojít k narušení struktury Vámi spravovaných VO. Připravujeme přehlednější uživatelské rozhraní.
  • Pokud uživatel požádá o prodloužení členství ve vaší VO, obdržíte email s podobnou strukturou jako je příklad níže. V tomto emailu naleznete odkazy, které vás přesměrují na stránku s detailními informacemi o uživateli, který vyplnil přihlášku. Z odkazů uvedených v obdrženém emailu můžete vybrat dle vašeho upřednostňovaného způsobu přihlášení do systému Perun. Následně využijte tlačítko Approve/Reject pro schválení nebo zamítnutí žádosti.
  • Na záložce Applications můžete vidět všechny odevzdané přihlášky, včetně prodlužovacích přihlášek. V tomto případě je Type EXTENSION. Přihlášky je také možné řadit podle statusu. Stačí pouze vybrat stav z roletového menu vedle popisku State.

  • Po kliknutí na konkrétní přihlášku ji můžete kliknutím na tlačítko Approve schválit, nebo ji můžete zamítnout kliknutím na tlačítko Reject.

V případě prodloužení členství administrátora VO je nezbytné, aby si administrátor VO sám sobě schválil svoji přihlášku, stejným způsobem jako u ostatních členů příslušné VO.
Veškeré změny provedené v rámci systému Perun se zpropagují na uložiště do jedné hodiny. Provedené změny tedy nejsou okamžité!
  • Email s upozorněním na nově vyplněnou přihlášku může mít následující strukturu.
Vážený administrátore,

byla podána nová žádost o prodloužení členství do "Název instituce" pod ID=46456457 uživatelem: "Jméno uživatele", "Email uživatele" / 
https://whoami.cesnet.cz/idp/shibboleth. 

Detail přihlášky s možností přijetí/zamítnutí:

FEDERACE:
https://einfra.cesnet.cz/perun-gui/#vo/appdetail?id=46456457
KERBEROS (@META):
https://einfra.cesnet.cz/perun-gui-krb/#vo/appdetail?id=46456457
CERTIFIKÁT:
https://einfra.cesnet.cz/perun-gui-cert/#vo/appdetail?id=46456457

Pokud při vytvoření přihlášky došlo k chybám, výpis následuje:--------------------------------------------------
Váš NGI Perun management team
Poslední úprava:: 13.12.2017 09:52