cs:navody:perun:vytvoreni_servisniho_uctu:start

Správa servisního účtu

Nepoužívejte prosím funkce poskytované systémem Perun, které nejsou popsané v tomto návodu. Mohlo by dojít k narušení struktury Vámi spravovaných VO. Připravujeme přehlednější uživatelské rozhraní.
Pro specifické potřeby datových úložišť volte uživatelské jméno tak, aby nezačínalo názvem VO, tj. např. servisní účet backup pro VO_xyz bude mít login xyz_backup. Důležité je také pravidlo, že všechny loginy by měly obsahovat jen malá písmena ze standardní latinky (anglické abecedy).

Vytvoření servisního účtu

 • Přihlaste se do prostředí Perun a přejděte do sekce VO Manager.
 • V levém menu vyberte položku Select VO, čímž zobrazíte všechny VO, které máte ve správě.

 • Ze seznamu vyberte požadovanou VO, ve které chcete vytvořit servisní účet.
 • Nejjednodušší cestou, jak vytvořit servisní účet je zvolením tlačítka Create service member na záložce Overview.

 • Objeví se dialogové okno 1. Create service identity, kde je potřeba vyplnit údaje o účtu.

 • Následně je nezbytné vyplnit:
  • Member's name - Zde zadejte jméno servisního účtu (není nezbytné uvádět vaše jméno nebo příjmení)
  • Member's email - Email, který bude sloužit jako primární kontakt pro servisní identitu, pokud nechcete dostávat žádné maily, pak zadejte nomail@metacentrum.cz, emaily odeslané na tuto adrtesu budou automaticky zahozeny.
  • Pokud chcete mít pro servisní účet login tak postupujte následovně:
   • Namespace - z rozbalovací nabídky zvolte namespace EINFRA.
   • Login - přihlašovací jméno nového servisního účtu. Pro specifické potřeby datových úložišť volte uživatelské jméno tak, aby nezačínalo názvem VO, tj. např. servisní účet backup pro VO_xyz bude mít login xyz_backup.
   • pokud chcete, aby servisní účet používal certifikát pak použijte:
    • vyberte možnost Not selected pro Namespace.
    • Subject DN - DN certifikátu
    • Issuer DN - DN certifikované identity
  • Pro specifické potřeby Datových úložišť ponecháme Subject DN a Issuer DN nevyplněné.
  • Dále stiskněte tlačítko Continue.
 • V následujícím dialogovém okně 2. Associate real users:

 • Zadejte do vyhledávacího pole jméno nebo login uživatele, se kterým bude servisní účet svázán, a stiskněte tlačítko Search.
 • Zvolte uživatele označením zaškrtávacího pole u jména a stiskněte tlačítko Add.
 • Pro pokračování stiskněte tlačítko Continue.

 • V dalším dialogovém okně 3. Set password for: logname:
 • Vyplňte heslo do pole Password a stejnou hodnotu zadejte i do Re-type password.
 • Stiskněte tlačítko Set password.
 • Případně můžete nastavení hesla přeskočit kliknutím na tlačítko Skip.

 • Servisní účet bude v tuto chvíli vytvořen a můžete ho najít v seznamu členů VO na záložce Members. Servisní účty jsou označeny slovem (Service) před jménem.
Veškeré změny provedené v rámci systému Perun se zpropagují na uložiště do jedné hodiny. Provedené změny tedy nejsou okamžité!

Zpět na úvod

Přidání uživatelů k existujícímu servisnímu účtu

 • Přihlaste se do prostředí Perun automaticky budete přesměrování do sekce VO Manager.

 • Na levém panelu přejděte do sekce User a vyberte položku Service identities. Zobrazí se Vám seznam Vašich servisních účtů.

 • Vyberte patřičnou servisní identitu. (Poznámka: Service identities se automaticky změní na Associated users.

 • Z levého menu zvolte Associated users a následně Add.

 • Zadejte do vyhledávacího pole jméno, příjmení, email nebo login uživatele, na kterého chcete asociovat vytvořený servisní účet a stiskněte tlačítko Search.

 • Z výsledků vyhledávání vyberte Vašeho uživatele a zvolte Connect.
Veškeré změny provedené v rámci systému Perun se zpropagují na uložiště do jedné hodiny. Provedené změny tedy nejsou okamžité!

Zpět na úvod

Poslední úprava:: 16.02.2022 09:56