cs:navody:perun:zalozeni_skupiny:start

Založení skupiny

Nepoužívejte prosím funkce poskytované systémem Perun, které nejsou popsané v tomto návodu. Mohlo by dojít k narušení struktury Vámi spravovaných VO. Připravujeme přehlednější uživatelské rozhraní.
 • Přihlaste se do prostředí Perun a přejděte do sekce VO Manager.
 • V levém menu vyberte položku Select VO, čímž zobrazíte všechny VO, které máte ve správě.
 • Ze seznamu vyberte požadovanou VO, v rámci které chcete vytvořit novou skupinu, otevře se nový panel s nastavením dané VO.

 • Na záložce Overview klikněte na tlačítko Create group.

 • Zobrazí se dialogové okno, kde vyplňte:
  • Name: Zadejte název skupiny, název volte tak, aby nezačínal VO, tj. např. skupina group pro VO_meta bude mít login meta_group.
  • Descriptions: Zde můžete zadat vlastní popis skupiny, abyste odlišili její účel atp.
  • As sub-group: Zaškrtněte, pokud chcete, aby skupina byla podskupinou jiné a v zobrazené rozbalovací nabídce Parent group zvolte skupinu, jejíž podskupinou má být.
  • Potvrďte tlačítkem Create.

V této fázi je připravená skupina, nyní je potřeba přiřadit dané skupině zdroje.

 • Na levém panelu přejděte na záložku Groups a vyberte skupinu, které chcete přiřadit zdroje.

 • Otevře se nastavení skupiny, zde přepněte na záložku Resources.
 • Na této záložce stiskněte tlačítko Add a ze zobrazeného seznamu vyberte požadované zdroje. (Vždy vybírejte zdroje s označením HOME.) V případě brněnského úložiště vyberte du4:home:vo_name, pro Ostravu du4:home:VO_xyz a pro Jihlavu du5:home:VO_xyz
 • Zdroj vyberete zaškrtnutím odpovídající zaškrtávacího pole a svou volbu potvrďte tlačítkem Add.
Pokud vytváříte novou skupinu a máte zdroje zároveň na brněnském a ostravském úložišti, nezapomeňte dané skupině přiřadit rovněž kromě resource „du3:home:vo_nazev také du4:home:vo_nazev - ostravský resource. Tento krok souvisí s následným stěhováním a odstavením starých úložišť.

Nyní je potřeba ještě přiřadit skupině GID (Group ID), aby mohlo dojít k propagaci skupiny na potřebné zdroje.

 • Pokud máte stále otevřenou záložku s nastavením skupiny, tak přejděte na záložku Settings. Pokud jste nastavení skupiny zavřeli, pak opět přejděte do sekce Group manager na levém panelu, dále klikněte na tlačítko Select group a vyberte skupinu, kterou potřebujete nastavit.

 • Z rozbalovacího menu Resources zvolte Váš zdroj. V případě úložiště v Brně du3:home:vo_nazev, pro Ostravu du4:home:vo_nazev a pro Jihlavu du5:home:vo_name.

 • Stiskněte tlačítko Add.
 • V seznamu proměnných najděte položku Unix group name in einfra a do pole vyplňte název skupiny, shodný se zvoleným názvem dříve a potvrďte nastavení stisknutím tlačítka Save.
 • Po stisku tlačítka Save by se mělo vyplnit také pole GID (GID of unix group).

Na závěr stačí plnit skupinu uživateli.

 • Pokud máte stále otevřenou záložku s nastavením skupiny, tak přejděte na záložku Members. Pokud jste kartu nastavení skupiny již zavřeli, pak opět přejděte na levém panelu na položku Members pro danou VO v submenu Group manager a vyberte skupinu, kam chcete přidat uživatele.

 • Stiskněte tlačítko Add a pomocí vyhledávacího pole najděte uživatele, kterého chcete přidat.
 • Pokud chcete přidat více uživatelů, pokračujte opět vyhledáváním a přidání uživatele vždy potvrďte tlačítkem Add.
 • Až daného uživatele vyhledáte, zatrhněte políčko u jeho jména a stiskněte tlačítko Add.
Veškeré změny provedené v rámci systému Perun se zpropagují na uložiště do jedné hodiny. Provedené změny tedy nejsou okamžité!
Poslední úprava:: 13.02.2024 10:23