cs:navody:totalcommander:start

Total Commander

V tomto návodu si ukážeme, jak nastavit Total Commander ve Windows tak, aby byl schopen se připojit k datovému úložišti prostřednictvím služby FTPS.

Návod je sepsán pro program Total Commander verze 8.0 běžící na operačním systému Windows XP. Jiné verze Total Commanderu, případně i běžící na jiném operačním systému se mohou chovat nebo vypadat trochu jinak.

A) Příprava prostředí ve Vašem systému

Total Commander je volně stažitelný z Internetu na http://www.ghisler.com

Poté si nakopírujte knihovny liberay32.dll a libssl32.dll, které jsou ke stažení zde:

openssltc.zip

Pokud máte jiný systém než Windows, tak na webu cURL najdete knihovny pro Váš systém.

do adresáře, kde máte nainstalovaný Total Commander, aby výsledný stav odpovídal obrázku níže.

B) Konfigurace Vašeho Total Commanderu a připojení se

V této chvíli jste připraveni k tomu, abyste si nastavili připojení v Total Commanderu a následně přenesli soubory.

Nejdříve si nastavte ftp kliknutím na „Konfigurace“ a poté „Možnosti“.

Vyplňte vše podle obrázku níže a potvrďte OK.

A nyní vytvoříme profil pro připojení se k serveru, kterou budete mít v níže uvedeném menu trvale k dispozici.

V menu klikněte na „Síť“ a poté „Protokol FTP → připojit k serveru…“.

Zvolte „Nové připojení…“.

Zaškrtněte „SSL/TLS“ a „Použít pasivní režim přenosu (jako webový prohlížeč)“. Vyplňte všechny pole zvýrazněné na uvedeném obrázku. Do pole „Hostitel[:Port]:“ uveďte aktuální adresu serveru (hosta).

DU4 Ostrava ftp.du4.cesnet.cz
DU5 Jihlava ftp.du5.cesnet.cz

Pokud se navíc připojujete do Internetu skrz proxy, tak ji musíte také nastavit (pro více informací kontaktujte Vašeho správce sítě). Výslednou konfiguraci potvrďte tlačítkem „OK“.

Nyní se pomocí nově vytvořeného profilu můžete připojit k serveru.

Po úspěšném připojení uvidíte v jednom okně Váš lokální disk a ve druhém okně vzdálené uložiště. Pro práci se soubory na vzdáleném úložišti lze využít všechny standardní operace, které jsme zvyklý používat pro práci s lokálními daty.

Datové úložiště používají architekturu HSM (Hierarchical Storage Management). Zde může z důvodu nečinnosti dojít k odmigrování dat na nižší (pomalejší) vrstvu, což ve výsledku způsobí pomalejší manipulaci s těmito daty, jelikož je nutné před přístupem k nim data přesunout zpět na vyšší vrstvu. Tyto zpoždění se v aplikaci projevují timeoutem.

Aby jste úspěšně stáhli soubor(y), tak si v Total Commanderu prosím přenastavte nastavení timeoutu podle návodu níže.

Klikněte na „Konfigurace“ a poté „Možnosti“.

Vyberte „FTP“ a zde nastavte hodnoty týkající se timeoutu jako na obrázku níže.

Odkazy na zdroje

Stránky autora Total Commanderu: http://www.ghisler.com
OpenSSL knihovny: http://curl.haxx.se/download.html

Poslední úprava:: 22.11.2021 09:53