cs:navody:owncloud:oc_guide_2018

ownCloud - starý návod, ver 8.2

Na adrese https://owncloud.cesnet.cz provozujeme cloudové úložiště ownCloud.Toto úložiště se hodí pro menší objemy dat, které chcete mít k dispozici přes webové rozhraní, automaticky je synchronizovat mezi svými počítači a mobilními zařízeními nebo je sdílet s kolegy. Dále poskytuje platformu pro sdílení kontaktů a kalendářů.

Toto cloudové úložiště může používat akademický pracovník nebo student, který má účet u organizace federované v eduID.cz (Seznam členů) v souladu s pravidly využívání služeb datových úložišť (Pravidla využití služeb datových úložišť CESNET). Není nutné se registrovat, účet je vám automaticky založen při prvním přihlášení.

Data jsou denně zálohována a služba běží v režimu high-availability.

Je důležité si uvědomit, že použivání synchronizačních nástrojů nenahrazuje zálohování. Zálohovány by tedy měly být i soubory, které se synchronizují skrze ownCloud.

Postup přihlášení na cloudové úložiště ownCloud:

 1. na stránce https://owncloud.cesnet.cz klikněte na tlačítko „eduID.cz“
 2. následně jste přesměrováni na výběr svého poskytovatele identity (např. CESNET, ČVUT, MUNI, atd.)
 3. vyberete si svého poskytovatele a jste přesměrován na přihlášení
 4. přihlásíte se u svého poskytovatele identit a tím dojde zároveň k přihlášení do ownCloudu
Každý nový účet získává na ownCloudu 100 GB prostor.
Cloudové úložiště ownCloud vám založí automaticky účet na základě informace od poskytovatele identity. Čili pokud máte účet u více organizací (např. jan.prochazka@cesnet.cz a jan.prochazka@cvut.cz), tak záleží kterého poskytovatele identity zvolíte při přihlášení. Pro každou takovouto emailovou adresu budete mít oddělený účet.

Po prvním přihlášení vám přijde na váš email (např. jan.prochazka@cesnet.cz) emailové potvrzení o založení účtu.


Desktopový klient

Ke stažení zde: http://owncloud.org/sync-clients/

Z důvodu upgradu ownCloud serveru na osmou řadu, který jsme provedli 20. února 2016, jsou nyní klienti nížší verze než 1.7 nekompatibilní. V případě, že provozujete na nějakém zařízení starou verzi klienta, doporučujeme provést aktualizaci.

Klient obvykle přímo nabízí aktualizaci, jakmile je zveřejněna nová verze. Případně ho můžete stáhnout na již uvedeném odkazu.

Klient vyžaduje nastavit vlastní heslo. Nelze tedy použít přihlašovací údaje z eduID, které používáte pro přístup k webovému rozhraní.
Odkaz pro prvotní nastavení klientského hesla u nového účtu Vám přijde v e-mailu o založení účtu. Tento odkaz má platnost 15 minut. Po jejím vypršení si můžete na webu na kartě 'Osobní' požádat o znovuzaslání odkazu (viz níže).

Heslo pro klientskou aplikaci si můžete nastavit tak, že po přihlášení do webového rozhraní v pravém horním rohu kliknete na Vaše jméno a následně na talčítko 'Osobní'. V sekci 'Přihlašovací údaje do klientských aplikací' (viz screenshot níže), pak můžete heslo resetovat. Po kliknutí na tlačítko „Nastavit heslo pro klienty“ Vám přijde nový email s odkazem pro nastavení hesla s platností 15 minut.

Zároveň si na stránce 'Osobní' nezapomeňte poznamenat Vaše uživatelské jméno (viz screenshot). Tyto informace zadáme do desktopovém klientovi (v následující části návodu budeme popisovat nastavení pro Windows klienta).

Pozor, některé speciální znaky v nastavovaném hesle mohou způsobit problémy s připojením klienta. Podle tohoto bugu působí problémy zejména diakritika a znaky '><'.
V případě, že heslo zapomenete, můžete požádat o jeho resetování, a to na stejné stránce, kde je tlačítko pro reset hesla, viz výše. Stistknutím tlačítka „Nastavit heslo pro klienty“ vám bude zaslán email s odkazem, přes který ho můžete změnit. Odkaz je aktivní 15 minut a po dobu jeho platnosti není možné požádat o další znovuresetování hesla (tlačítko „Nastavit heslo pro klienty“ zmizí).


Stáhneme klienta ze stránek výrobce a spustíme instalaci. Do pole zadáme adresu ownCloudu tzn. https://owncloud.cesnet.cz a dáme „Další“.

Vyplníme uživatelské jméno a heslo (které jsme si nastavili) a dáme „Další“.

Cestu na místním disku buď ponecháme, jak byla přednastavena, nebo ji v změníme. Nyní již stačí kliknout na „Připojit…“ a máme ownCloud nastavený.

Zvolené umístění musí být klientovi neustále dostupné. Silně nedoporučujeme volbu umístění na odpojitelných médiích, jako jsou externí či síťové disky. Nedostupnost zvoleného umístění (odpojení disku zatímco klient běží) může způsobit náhlé smazání všech dat klientem.

Poslední dialogové okno nám nabízí přechod do adresáře, kam bylo naše úložiště připojeno a online přístup k datům přes webové rozhraní.


Mobilní klient

Ke stažení zde :

Android

Android (F-Droid repozitář)

iPhone/iOS

BlackBerry

Windows Phone (neoficiální klient)

Pro připojení mobilního klienta je nutné mít nastavené heslo, viz sekce Desktopový klient.

První kroky po nainstalování desktopového klienta

Doporučujeme vypnout synchronizaci adresáře, do kterého vám uživatelé mohou nasdílet své soubory. Když nějaký uživatel s vámi nasdílí soubor, server u sebe interně k vám do adresáře Shared uloží tento soubor. Desktopový klient pak automaticky tento soubor stáhne k vám na počítač.

V případě opravdu velkých souborů se může stát, že by váš desktopový klient tento soubor stahoval neúnosně dlouho a navíc by kompletně vytížil vaše internetové připojení. Lze tomuto zabránit upravením pravidel, které říkají co vše má desktopový klient ignorovat při synchronizaci.

Zakázání synchronizace sdílené složky na disk

Postup viz přiložený obrázek níže :

 1. otevřeme okno pro definici pravidel, co se má ignorovat. To najdeme v záložce „General“ pod tlačítkem „Edit Ignored Files“
 2. přidáme nové pravidlo
 3. zadáme pravidlo „Shared/*“ (bez uvozovek) a nezapomeneme ho pak zaškrtnout

Po stisknuti OK začne desktopový klient ignorovat synchronizaci této složky. Na serveru však pořád máte nasdílené soubory k dispozici a můžete si je odtamtud stáhnout.

Nastavení periody synchronizace

Desktopový klient ve výchozím stavu zjišťuje každých 30s, zdali nedošlo ke změně souborů uložených na serveru. Někdy může být žádoucí nastavit tento interval nižší/vyšší. Interval synchronizace lze nastavit v konfiguračním souboru ownCloudu, který se nachází v:

 • Linux:

$HOME/.local/share/data/ownCloud/owncloud.cfg

 • Windows:

%LOCALAPPDATA%\ownCloud\owncloud.cfg

 • Mac:

$HOME/Library/Application Support/ownCloud

Stačí přidat řádek remotePollInterval=30000, kde konkrétní hodnota je požadovaný interval v milisekundách, do sekce [ownCloud].


Sdílení souborů

V rámci ownCloudu lze sdílet libovolný soubor s libovolným zaregistrovaným uživatelem ownCloudu, pokud známe jeho uživatelské jméno či email. Postup sdílení popisují následující obrázky.

1. U námi zvoleného souboru stiskneme symbol představující sdílení viz screenshot níže

2. Zobrazí se okénko s polem pro zadání uživatelského jména uživatele, s kterým chceme soubor sdílet

3. Vyplníme uživatelské jméno (to buďto známe nebo nám ho dotyčný sdělí)

Pokud se potřebujete vašeho kolegy zeptat na jeho uživatelské jméno, zjistí ho následujícím způsobem. Uživatelské jméno nalezneme na stránce Osobní (vpravo nahoře po kliknutí na jméno vyjede nabídka, ve které je možnost zobrazit stránku Osobní). Uživatelské jméno pro desktopové synchronizační aplikace je to samé, které se používá pro sdílení.

Nezapomeňte, že uživatel musí být v ownCloudu registrován, abyste mu mohli něco nasdílet do jeho účtu.

4. Po zmáčknutí klávesy Enter můžeme nastavit parametry sdílení - jestli bude moci uživatel data dále sdílet nebo editovat. Uživateli je taktéž možné sdílení odebrat (kliknutím na symbol koše v právé části)

Uživateli, kterému jsme soubor nasdíleli, se tento soubor objeví ve složce Shared.

Sdílení souborů a kvóta

Při sdílení je prostor zabraný sdílenými soubory započítán do kvóty uživatele, který sdílení vytvořil.

Sdílené soubory

Pokud uživatel A nasdílí soubor F uživateli B, velikost souboru F bude započítána do kvóty uživatele A. To platí i v případě změny či zvětšení souboru uživatelem B.

Sdílené adresáře

Pokud uživatel A nasdílí adresář D uživateli B, všechny soubory změněné či nahrané do tohoto adresáře uživatelem B jsou započítány do kvóty uživatele A.

Sdílení souborů s kontakty

Pokud máte potřebu často sdílet soubory s konkrétními lidmi, můžete využít sdílení s využitím aplikace Kontakty. Tento způsob Vám značně usnadní a urychlí zadávání lidí, se kterými chcete soubor sdílet. Nejprve si následujícím způsobem přidáte vybrané uživatele do svých kontaktů.

1. Klikněte na Files a posléze na Contacts.

2. Nyní můžete vytvořit kontakt (New contact) nebo založit skupinu (New group) a do ní seskupit kontakty dle potřeby.

3. Pokud jste zvolili New contact, uvidíte obrazovku podobné té, která je ukázaná níže. Zde zadejte informace o dané osobě a kontakt uložte.

Při vyplňování je pro účely sdílení důležité zejména políčko pro emailovou adresu. E-mailová adresa kontaktu musí odpovídat e-mailu některého z uživatelů ownCloudu. Obecně se jedná o e-mail, který má uživatel nastaven jako primární u své domovské organizace (a chodí mu na něj notifikace z ownCloudu), alternativně je možné použít uživatelův username v ownCloudu..

Poté, co je adresář kontaktů naplněn kontakty, lze využít našeptávání v dialogu sdílení. Našeptávač vyhledává ve vašich kontaktech podle jména a e-mailové adresy.

Veřejné sdílení

Kromě sdílení mezi uživateli ownCloudu můžete také nasdílet libovolnou složku lidem, kteří ownCloud účet nemají.

Postup je znázorněn na obrázku:

 1. U vámi vybraného adresáře nebo souboru klikněte na tlačítko symbolizující sdílení.
 2. Po zaškrtnutí volby Share link se zobrazí pole pro zadání hesla.
 3. Vyplňte heslo.
 4. Pokud chcete ostatním umožnit nahrávání souborů do tohoto adresáře, zaškrtněte volbu Allow editing.
 5. Můžete také nastavit kdy odkaz přestane fungovat pomocí „Set expiration date“
 6. Zkopírujte odkaz z tohoto pole a rozešlete jej (spolu s heslem, pokud jste jej nastavili) lidem, se kterými chcete adresář sdílet. Alternativou může být specifikováním příjemců do pole „Email link to person“

Přístup přes protokol WebDAV

K úložišti ownCloud je také možné vzdáleně přistupovat pomocí protokolu WebDAV.

Adresa pro přístup pomocí tohoto protokolu je:

Připojení svazku protokolem WebDAV v Linux

Nejprve je potřeba nainstalovat ovladače pro podporu WebDAV.

apt-get install davfs2

Po instalaci ovladačů je možné do systému připojit úložiště ownCloud jako souborový svazek. Příkaz mount je nutné volat pod rootovským účtem nebo s pomocí příkazu sudo .

(sudo) mount -t davfs https://owncloud.cesnet.cz/remote.php/webdav/ /mujMountPoint

Zadejte Vaše přihlašovací údaje, heslo použijte to, které jste si nastavili v nastavení aplikace ownCloud.

Po přihlášení byste měli ve výpise příkazu mount vidět následující položku.

https://owncloud.cesnet.cz/remote.php/webdav/ on /storage/owncloud type fuse (rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other,max_read=16384)

A ve Vámi zadaném umístění na /mujMountPoint byste měli mít přístupná data z úložiště ownCloud.

Připojení svazku protokolem WebDAV v OS X

Systém podporuje protokol WebDAV v základu, není tedy potřeba nic dalšího instalovat.

V aplikaci Finder vyberte z nabídky Go (Jít na) > Connect to Server (Připojit k serveru) (Případně použijte klávesovou zkratku ⌘K).

V zobrazeném okně zadejte výše uvedenou adresu a stiskněte tlačítko Connect (Připojit), v dialogovém okně zadejte Vaše přihlašovací údaje, heslo použijte to, které jste si nastavili v nastavení aplikace ownCloud.

Připojení svazku protokolem WebDAV ve Windows

Prostor spravovaný ownCloudem můžete připojit pomocí příkazu přes příkazový řádek

net use Z: https://owncloud.cesnet.cz/remote.php/webdav /user:username@realm.cz

nebo za pomoci grafického rozhraní, což je ukázáno na obrázcích níže.

Otevřete Tento Počítač a v horní liště klikněte na tlačítko Připojit síťovou jednotku .

V zobrazeném okně vyberte písmeno jednotky pod kterým chcete svazek připojit (např. O:), do položky Složka vložte výše uvedenou adresu aplikace ownCloud a stiskněte tlačíko Dokončit . V dialogovém okně vyplňte Vaše přihlašovací údaje a stiskněte tlačítko OK . Složka se otevře v novém okně Průzkumníka.

Ve Windows je nastaven limit velikosti souborů pro stahování přes WebDAV na hodnotu 50MB, pokud chcete přenášet větší soubory je nutné přenastavit limit na vyšší hodnotu.

 • Spusťte editor registrů (regedit) a najděte klíč FileSizeLimitInBytes typu DWORD v HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\WebClient\Parameters.
 • Dvojklikem nebo z kontextové nabídky vybráním položky Změnit otevřete okno pro editaci hodnoty. Změňte zobrazení číselné soustava na Desítkovou a pole Údaj hodnoty vložte hodnotu 4294967295.
 • Pokud jste při změně hodnoty neměli jednotku pomocí WebDAV připojenou, tak po připojení by měl být limit aktivní. Pokud jste hodnotu měnili s připojeným svazkem, pak je nutné restartovat PC.
Po připojení síťového svazku v rámci Windows pomocí protokolu WebDAV můžete narazit na nekorektní zobrazení kapacity a zaplnění na svazku, který jste právě připojili. Tento problém souvisí s implementací porotokolu WebDAV ve Windows. To znamená, že zobrazené údaje ukazují kapacitu a zaplnění lokalního systemového disku. Informace o skutečné velikosti zabraného prostoru lze získat buď prostřednictvím desktopového klienta, anebo přihlášením do webového rozhraní ownCloud (vlevo nahoře kliknete na své jméno a dále Osobní/Personal), pak se Vám v horní části stránky zobrazí zabraný prostor. Detalní popis problému.

Vypnutí/Zapnutí automatických aktualizací klienta

Od verze 1.7 mají desktop klienti nastavené automatické aktualizace a nelze tuto možnost vypnout z grafického rozhraní. V případě, že chcete aktualizace pozastavit a tím zůstat na specifické verzi ownCloud klienta (Pozastavit aktualizace může být vhodné, pokud se objeví nějaký problém s aktuální verzí klienta, viz problém se synchronizací ve verzi 1.8), tak je potřeba provést úpravy v konfiguračních souborech nebo v registrech.

V následujících sekcích najdete oba postupy pro Windows i postup pro ostatní platformy.

Windows - registrový klíč (jednoduchá verze; nutnost administrátorských práv)

Následující návod lze provést pouze, pokud máte na daném stroji administrátorská práva. Pokud je nemáte, pak kontaktujte svého správce, aby Vám s nastavením pomohl, nebo pokračujte na návod k editaci konfiguračního souboru.

Zakázání automatických aktualizací provedete přidáním registrového klíče s názvem skipUpdateCheck typu DWORD a hodnotou 1.

Pro jednoduchost jsme pro Vás připravili registrové klíče v podobě souborů s příponou .reg, které stačí stáhnout z níže uvedených odkazů a přidat klíče do registru jednoduchým poklepáním na stažený soubor a potvrzením vložení klíče do registru. Změny se projeví až po restartu klienta.

Pokud jste nainstalovali klienta starší verze, doporučujeme provést úpravu registrů hned po jeho instalaci (tj. ještě před jeho prvním spuštěním). V opačném případě se klient začne hned po spuštění aktualizovat na novější verzi.

Windows - úprava config souboru v LocalAppData

Tento postup je vhodný, pokud nemáte administrátorská práva na pracovní stanici, kde používáte ownCloud klienta..

Ve svém uživatelském adresáři lokalizujte soubor %LOCALAPPDATA%\ownCloud\owncloud.cfg (Standardně je %LOCALAPPDATA% umístěn v cestě C:/Users/<jmeno>/AppData/Local a složka AppData je skrytá, budete tedy muset povolit zobrazení skrytých složek.)

Uvedený soubor owncloud.cfg otevřete pomocí poznámkového bloku (Notepad) a v sekci [General] přidejte následující řádek:

skipUpdateCheck=true

Pro opětovné povolení automatických aktualizací změňte hodnotu true na false, nebo celý řádek skipUpdateCheck=true smažte.

Ostatní platformy - Linux, OS X

V Linuxu najdete konfigurační soubor v ~/.local/share/data/ownCloud/owncloud.cfg.
V OS X najdete konfigurační soubor v ~/Library/Application\ Support/ownCloud/owncloud.cfg.

Uvedený soubor owncloud.cfg otevřete pomocí textového editoru a v sekci [General] přidejte následující řádek:

skipUpdateCheck=true

Pro opětovné spuštění automatických aktualizací opakujte postup výše, jen hodnotu nastavte na false, nebo celý řádek skipUpdateCheck=true smažte.

Výše uvedené návody vychází z oficiální dokumentace pro ownCloud klienta, viz ownCloud Client Manual: Preventing automatic updates

Co dělat v případě problémů

Pokud budete mít s použitím ownCloudu problémy nebo nějaké otázky, obraťte se na adresu support(zavináč)cesnet.cz. Můžete se také podívat do plného uživatelského manuálu (pouze EN). Ten však nezohledňuje naše modifikace.

Často kladené dotazy

Doporučujeme nepoužívat prohlížeč Internet Explorer 11, nefunguje v něm správně JavaScript nutný pro chod webového rozhraní.

Prohlížeč Internet Explorer 6 používá SSLv3, u něhož byla nalezena zranitelnost. Z důvodů zachováni bezpečnosti, naše servery vyžadují TLSv1.0 a vyšší. Je tedy nutné použít prohlížeč, který nepoužívá SSL, ale TLS.

Nevidím moje data po přihlášení přes webové rozhraní

Popis problému: Přihlásil jsem se do webového rozhraní ownCloud pomocí mé univerzitní identity a nevidím má data.

Řešení: Pravděpodobný problém spočívá v tom, že jste se do služby ownCloud přihlásil jinou identitou než při prvním přihlášení. V případě, že máte identity u více organizací, pak se pro každou z nich vytvoří nový účet v ownCloudu. V tomto případě je nezbytné Vaše identity sloučit, čímž docílíte toho, že po přihlášení buď jednou, nebo druhou uvidíte stále stejná data. Pro sloučení identit pro službu ownCloud nás prosím kontaktujte na: support(zavináč)cesnet.cz

Po nahrání souboru přes webové rozhraní jej nikde nevidím

Popis problému: Po přihlášení do webového rozhraní ownCloud jsem nahrál soubor: Po skončení uploadu jej nemohu nikde nalézt.

Řešení: Aktuálně lze nahrávat jeden soubor přes webové rozhraní maximálně po dobu 4 hodin. Jestliže nahráváte soubor přes desktopového klienta, pak toto omezení neplatí, tudíž prosím pro nahrání objemnějších souborů použijte desktopového klienta viz sekce Desktopový klient.

Problém s připojením desktopového klienta

1) Popis problému: Po instalaci desktopového klienta jsem zadal uživatelské jméno a heslo, ale desktopový klient vrací chybovou hlášku: „Could not connect securely: Operation cancelled“.

1) Řešení: Do desktopového klienta je nezbytné zadávat uživatelské jméno, které je uvedené na stránce „Osobní“ (Přihlašte se do webového rozhraní → Vpravo klikněte na Vaše jméno → Osobní). Dále je nezbytné pro desktopového klienta nastavit separátní heslo (odlišné od hesla pro přístup do webového rozhraní) podle návodu pro klientské heslo. Chybu mohou způsobovat také některé speciální znaky v hesle.


2) Popis problému: Klient se něpřipojí na ownCloud server, přestože používám správné heslo.

2) Řešení: Zkontrolujte prosím, zdali máte novou verzi klienta. Například verze 1.5, 1.6 nejsou kompatibilní s ownCloud 9, který provozujeme. V případě, že máte starou verzi proveďte aktualizaci.
Pro aktualizaci doporučujeme použít rozcestník, kde jsou k dispozici oficiální klienti pro platformy Windows, OS X a Linux. V připadě Linuxu je navíc velmi dobré dodat do systému repozitář, díky němuž budete mít dostupné nové verze klasickým způsobem (apt-get update, yum update …).

Problém se sdílením souborů

Popis problému: Pokouším se sdílet soubor mému kolegovi (zadávám jeho emailovou adresu), ale nemohu nalézt příslušného uživatele.

Řešení: Našeptávání uživatelů, je z důvodu ochrany osobních údajů vypnuto. Pro sdílení konkrétnímu uživateli musí být daný uživatel registrován ve službě https://owncloud.cesnet.cz/. Následně můžete pro časté sdílení se svými kolegy využít kontaktů v ownCloudu dle návodu návodu. Další možností je sdílení pokud znáte celé uživatelské jméno vašeho kolegy, o které ho musíte požádat (uživatelského jméno nemusí být nutně shodné s používanou emailovou adresou). Uživatelské jméno v ownCloudu naleznete na stránce „Osobní“ (Přihlašte se do webového rozhraní → Vpravo klikněte na Vaše jméno → Osobní).

Synchronizace spustitelného souboru

Popis problému: Synchronizoval jsem spustitelný soubor z jednoho počítače na druhý. Na druhém počítači ale soubor spustitelný není.

Řešení: ownCloud server aktuálně nepodporuje přenos práv souborů. Přenosem souboru z jednoho klienta na druhého se informace o právech souboru ztratí. Více info: https://github.com/owncloud/core/issues/6983.

Problém v synchronizaci některých složek

Popis problému: Klient odmítá synchronizovat některé složky. Vrací chybovou hlášku: „Jsou dostupné nové adresáře, které nebyly synchronizovány z důvodu jejich nadměrné velikosti: ownCloud/… (seznam adresářů).“

Řešení: Řešením je rozbalit ikonou seznam složek a zaškrtnout všechny nadlimitní složky. Poté stisknout tlačítko „použít“ v dolní části u chybového hlášení.

Problém se synchronizací souboru s dlouhým názvem

Popis problému: Klient nemůže nahrát soubor s dlouhým názvem. Synchronizace končí na Connection closed nebo Bad Request.

Řešení: Maximální doporučovaná délka názvu souboru je 210 znaků.

I přesto, že lokálně lze vytvořit i delší název (typicky až 255), server během nahrávání větších souborů dočasně připojí k názvu ještě řetězec, který celý název prodlouží. Maximální délka tohoto řetězce závisí na velikosti souboru.
Poslední úprava:: 22.06.2018 09:51