cs:doporucene_postupy:start

Vhodnost protokolů a služeb pro konkrétní použití

Obecně je výhodné zvolit zálohovací nástroj, který pro zjištění, zda se soubory na primárním úložišti změnily, nevyžaduje kontaktovat server, na který se zálohuje. Například program rsync porovnává čas modifikace souborů na zdroji a cíli a podle této informace soubory přenáší. Zálohovací software, který si drží vlastní index odzálohovaných souborů kontaktovat cílový stroj nepotřebuje. Příkladem takového softwaru je například open source projekt Bacula.

Pokud je limitujícím faktorem rychlosti přenosu množství zálohovaných souborů, či je průměrná velikost souboru menší než řádově desítky MB, je vhodné soubory seskupovat do větších buď pomocí jednoduchých nástrojů jako je tar, případně lépe pomocí zálohovacích softwaru, které umí zálohovat do souborů předem dané velikosti (virtuálních pásek), typicky několik GB. Příkladem takového softwaru může být opět open source projekt Bacula.

Minimální velikost souboru je limitujícím faktorem pro jeho migraci na pásky, tzn. soubory menší než 64 kiB se nembigrují a zůstávají na diskovém tieru.

Nerotujte prosím již odzálohované soubory. Pokud by jste nahráli data a neustále je přepisovali nebo je přesouvali v rámci adresářové struktury, nedošlo by k odzálohování těchto dat na naší straně (data by se nepřesunula z disků na pásky a MAID).

Pro výběr vhodného protokolu pro Vaše potřeby můžete využít přehled protokolů a služeb s jejich doporučeními.
Pokud požadujete dodatečné zabezpečení přenosu, můžete využít ENCFS.
Pomocný návod, jak využít plný potenciál SSH a možnosti ověření uživatele u služeb založených na SSH.
Poslední úprava:: 16.07.2019 13:54