cs:prehled_protokolu_a_sluzeb_s_jejich_doporucenimi:start

Přehled služeb a protokolů s jejich doporučeními

Pokud Vás zajímají konkrétní typy protokolů, můžete na ně přejít ZDE.

ownCloud

ownCloud je webová služba pro správu dat a automatickou synchronizaci mezi počítači a mobilními zařízeními.

Pro koho je služba určena

ownCloud mohou použít studenti a zaměstnanci akademických a výzkumných institucí v ČR pro účely výzkumu a vývoje.

Co ownCloud umí

 • Webový přístup k datům s možností úpravy editovatelných formátů (txt, odt, docx) za pomocí prohlížeče.
 • Synchronizovat data mezi zařízeními (počítače, mobily, tablety apod.).
 • Data je možné sdílet mezi uživateli v ownCloudu nebo i lidem, kteří ownCloud účet nemají.

Jak začít službu využívat

FileSender

FileSender je webová služba pro předávání (dočasné uschování) souborů.

Pro koho je služba určena

FileSender mohou použít studenti a zaměstnanci akademických a výzkumných institucí v ČR pro účely výzkumu a vývoje. FileSender slouží pro předávání souborů mezi dvojicí účastníků, kde alespoň jeden z nich musí mít účet ve federaci eduID.cz (případně identitu z hostelu).

Co FileSender umí

 • FileSender funguje jako úschovna souborů, vložíte do něj soubor a zadáte, komu se má poslat odkaz ke stažení. Druhá strana dostane e-mail s odkazem.
 • Soubor je v systému uložen nejvýše měsíc, poté je automaticky smazán. Můžete takto předávat i velké soubory, až 500 GB.
 • Pokud potřebujete dostat soubor od někoho, kdo nemá účet ve federaci, můžete mu poslat jednorázovou pozvánku.

Jak začít službu využívat

Jděte na https://filesender.cesnet.cz.

Můžete také vyzkoušet testovací instalaci novější verze (bez záruky) http://filesender2.cesnet.cz.

Návod na využití služby


Globus

Služba slouží pro kopírování velkého objemu dat na velké vzdálenosti za pomocí webového rozhraní. Data jsou přenášena mezi tzv. endpointy. Jeden endpoint může být Váš home adresář vytvořený v datových úložištích CESNET a druhý buď jiné vzdálené úložiště podporující Globus nebo vaše pracovní stanice/notebook.

Pro koho je služba určena

Globus mohou použít studenti a zaměstnanci akademických a výzkumných institucí v ČR pro účely výzkumu a vývoje.

Co Globus umí

 • Přenášet velký objem dat na velké vzdálenosti za pomoci jen webového rozhraní.

Jak začít službu využívat

Přehled protokolů s jejich doporučeními

Adresy pro připojení k úložištím pro jednotlivé služby

Adresy pro připojení k úložištím pro jednotlivé služby

 • Úložiště Brno
  • protokoly FTP/FTPS: ftp.du3.cesnet.cz
  • protokoly rsync, SCP/SFTP a SSH: ssh.du3.cesnet.cz
  • NFS: nfs.du3.cesnet.cz
  • Samba: samba.du3.cesnet.cz
 • Úložiště Ostrava
  • protokoly FTP/FTPS: ftp.du4.cesnet.cz
  • protokoly rsync, SCP/SFTP a SSH: ssh.du4.cesnet.cz
  • NFS: nfs.du4.cesnet.cz
  • Samba: samba.du4.cesnet.cz
 • Úložiště Jihlava
  • protocols FTP/FTPS: ftp.du5.cesnet.cz
  • protocols rsync, SCP/SFTP and SSH: ssh.du5.cesnet.cz
  • NFS: nfs.du5.cesnet.cz
  • Samba: samba.du5.cesnet.cz


NFSv4

Protokol NFSv4 je dostupný primárně pro klienty využívající Linux, uživatele Windows mohou NFSv4 využívat jen s komerčním klientem NFS Maestro. Kvůli zajištění silné autentizace uživatelů provozujeme protokol NFSv4 nad protokolem Kerberos. Po připojení svazku lze na svazek zapisovat například soubory reprezentující virtuální pásky. Bez pomocí dalších nástrojů jako je tar, nelze pomocí tohoto protokolu zachovat původního vlastníka souboru.

Pro koho je protokol určen

Pro zkušenější uživatele (z důvodu složitější prvotní konfigurace) využívající Linux. Pro uživatele Windows je dostupný jen komerční klient NFS Maestro, na operačním systému Mac OS je problém s mapováním identit a tudíž je tento protokol veskrze nepoužitelný.

Co NFS umí

 • Připojit svazek, tak aby se tvářil jako lokální disk
 • Reconnect
 • Nemá problémy s hardlinky

Jak začít používat protokol

Samba

Umožňuje připojit svazek, aby se tvářil jako lokální disk. Primárně je určen pro Windows, ale mohou ho použít i uživatele Linuxu. Pro Linux je však vhodnější NFS.

Pro koho je protokol určen

Konfigurace je velmi jednoduchá, takže ho mohou používat zkušení i méně zkušení uživatelé.

Co Samba umí

 • Připojit svazek, tak aby se tvářil jako lokální disk
 • Reconnect

Jak začít používat protokol

FTPS

Protokol FTPS je protokol FTP, který pro přihlášení, a volitelně i pro data, využívá TLS protokol zajišťující šifrování přenášených dat. FTP je vhodné především pro přenos velkých souborů. Přes protokol FTP nelze zachovat vlastníka původních souborů a standardně také ani čas modifikace souborů.

Pro koho je protokol určen

Co FTPS umí

Jak začít používat protokol

Jelikož se jedná o protokol, tak je možné využít nespočet aplikací. Níže je seznam námi otestovaných aplikací, na které jsou vypracovány návody.


SCP/SFTP

Podobně jako protokol FTP, je protokol SCP, respektive SFTP určen spíše pro přenos velkých souborů. Na rozdíl od FTP(S) nemá problém s přenosem dalších informací o souborech (oprávnění, časy modifikace a podobně).

Protokol SFTP má problémy s hardlinky. Pokud je chcete využívat, tak doporučujeme použít NFS, rsync nebo SCP.</note>

Pro koho je protokol určen

Co SCP/SFTP umí

 • Přenos je šifrovaný

Jak začít používat protokol

Jelikož se jedná o protokol, tak je možné využít nespočet aplikací. Níže je seznam námi otestovaných aplikací, na které jsou vypracovány návody.


Rsync

Pro koho je protokol určen

Rsync je jednoduchý nástroj vhodný pro situace, kdy není vyžadována historie záloh, jen přesná kopie. Jelikož rsync děla při kopírování nového souboru několik metadata operací, je rychlost přenášení nových souborů limitována na úroveň cca 40 souborů za vteřinu bez ohledu na jejich velikost. Kontrola již existujících souborů probíhá cca 10x rychleji.

Co rsync umí

 • Umožňuje zachovávat práva a informace o vlastníkovi souboru při přenosu na vzdálené úložiště v rozšířených atributech souborů (což je popsáno v uživatelských návodech)

Jak začít používat protokol

Poslední úprava:: 12.02.2024 13:49